Δήμος Καβάλας: Αναζητώντας το επιθυμητό σενάριο στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Κάλεσμα στους δημότες της Καβάλας να συμμετέχουν στη 2η διαβούλευση για να επιλεγεί ένα από τα τρία εναλλακτικά σενάρια που έχουν συνταχθεί

Ο Δήμος Καβάλας, μετά την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του συμμετοχικού διαγωνισμού, για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω της ιστοσελίδας https://kavala.sump.gr, συνεχίζει την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Για τη βελτίωση του μεταφορικού συστήματος και της κινητικότητας κατοίκων και επισκεπτών, συντάχθηκαν 3 εναλλακτικά σενάρια-κατευθύνσεις κινητικότητας, από τα οποία θα γίνει η επιλογή του τελικού σεναρίου και θα ακολουθήσει η εξειδίκευση σε επίπεδο μέτρων, στην επομένη φάση υλοποίησης του ΣΒΑΚ.

Στη Β’ φάση της διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί με τη σύνταξη ειδικά διαμορφωμένου δελτίου ενημέρωσης-κατάθεσης απόψεων, δύναται να συμμετάσχουν και οι πολίτες.

Αντικείμενο της διαβούλευσης είναι:

Η γνωστοποίηση του οράματος για την κινητικότητα

Η ιεράρχηση των στρατηγικών στόχων, με σκοπό την εξυπηρέτηση του οράματος

Η παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων για την κινητικότητα και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων τους

Η αξιολόγηση από τους εμπλεκόμενους (φορείς και πολίτες) των εναλλακτικών σεναρίων προς επιλογή του βέλτιστου για τις ανάγκες της πόλης

Για τη συμμετοχή στην διαβούλευση ο Δήμος Καβάλας προτρέπει τους πολίτες να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο, ώστε να ενημερωθούν σχετικά με τις παρεμβάσεις που προτείνει κάθε σενάριο και να τοποθετηθούνε ως προς αυτά, σχολιάζοντας τα θετικά και αρνητικά σενάρια κινητικότητας.

(https://forms.gle/ugKCivyUSFM6A6aF7)

Η συμπλήρωση είναι ανώνυμη και η συμμετοχή των πολιτών είναι πολύ σημαντική, προκειμένου να καταρτιστεί ένα σχέδιο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και επιδιώξεις όλων των εμπλεκομένων φορέων και πολιτών.

Ο Δήμος Καβάλας ευχαριστεί εκ των προτέρων και δηλώνει ότι είναι στη διάθεσή των δημοτών για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή ενημέρωση.

Διεύθυνση επικοινωνίας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία απαιτηθεί: [email protected]