Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 14.04.2022 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε αναλυτικά την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Σώματος

Την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Καβάλας, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας. Η συνεδρίαση, θα είναι μεικτή [δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη].

Η ημερήσια διάταξη

  1. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους
  2. Επιλογή Υδρονομέων Άρδευσης, κατόπιν αιτήσεων της αριθ. πρωτ. 8111/28-03-2022 πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την αρδευτική περίοδο από 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου έτους 2022
  3. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2022
  4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση αποστράγγισης οδών έτους 2018»
  5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις στο Δασάκι των Πεντακοσίων»
  6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Άρση επικινδυνότητας επικίνδυνων κτισμάτων έτους 2020-2021»
  7. Τροποποίηση της με αριθμό 77/1999 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας με θέμα «Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων στα Δημοτικά Νεκροταφεία» και καθορισμός τιμολογίου ενοικίασης τετραγώνων
  8. Παραχώρηση του Δημοτικού κλειστού Γυμναστηρίου «Αλεξάνδρα Δήμογλου» στον Αθλητικό Σύλλογο ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Καβάλας για εκδήλωση στις 08/05/2022

Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας εδώ και μέσω facebook εδώ.