Καβάλα: Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων υδάτων προκειμένου να προληφθούν πλημμυρικά φαινόμενα [φωτογραφίες]

Συνεργεία του Δήμου Καβάλας καθάρισαν από χώματα, φύλλα και άλλες φερτές ύλες τα φρεάτια στην περιοχή του Παληού-Θα ακολουθήσουν και άλλες περιοχές

Συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού των φρεατίων σε διάφορα σημεία του Δήμου Καβάλας. Τις τελευταίες ημέρες καθαρίστηκαν από χώματα, φύλλα και άλλες φερτές ύλες τα φρεάτια στην περιοχή του Παληού.

Οι εργασίες αυτές εκτελούνται ανά διαστήματα από τα αρμόδια συνεργεία του Δήμου και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των δικτύων ομβρίων υδάτων και να αποφευχθούν διάφορα προβλήματα σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων.