Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 06.06.2023 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε αναλυτικά τα 33 θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Σώματος

Την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Η συνεδρίαση θα είναι «μεικτή» [δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη].

Η ημερήσια διάταξη

 1. Έγκριση της υπ’αριθ. 61/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη- Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας που αφορά «Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2022»
 2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 52/2023 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας με θέμα «Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023»
 3. Έγκριση της με αριθμό 71/2023 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» με θέμα: «3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023»
 4. Έγκριση χορήγησης της δεύτερης παράτασης της προθεσμίας περάτωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας», της πράξης «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας», με κωδικό ΟΠΣ: 5056322
 5. Απευθείας αγορά τμήματος αγροτεμαχίου
 6. Χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περάτωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Κρηνίδων» της πράξης με κωδικό (ΟΠΣ 5132562)
 7. Παράταση έως την 9-8-2023, της προθεσμίας περάτωσης του έργου: «Αποκατάσταση στατικής επάρκειας του τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Κίμωνος»
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Αγρόκτημα Ζυγού Καβάλας»
 9. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με αύξηση οικονομικού αντικειμένου <15% καθόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 & 156 παρ.3 του Ν.4412/16, του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Αμυγδαλεώνα»
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση δικτύων φωτισμού και συντήρηση δικτύων φωτισμού Δήμου Καβάλας έτους 2020»
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις-Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους 2021»
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή βαρυτικού τοίχου αντιστήριξης οδοστρώματος στο Ζυγός λόγω θεομηνίας»
 13. Αιτιολογική Έκθεση για την έγκριση χορήγησης πρώτης (1ης) παράτασης περαίωσης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» MIS: 5073838 (Ενάριθμος: 2021ΣΕ76110010)
 14. Καθορισμός χώρου για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτο, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, κατόπιν διενέργειας πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας, σύμφωνα της ΚΥΑ 38609/ΕΞ2023/ΦΕΚ Β΄/1432/10-3-2023
 15. Εισήγηση για Αποτίμηση σε Χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας του Τμήματος Καθαριότητας (Β΄ μέρος) για το έτος 2019
 16. Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) προκειμένου να συμμετέχουν ως μέλη στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER 2023-2027 Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας-Θάσου
 17. Διαγραφή οφειλών
 18. Διαγραφή οφειλών
 19. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2023 υπ. αριθμ. 4
 20. Παράταση εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Ομονοίας 97Β
 21. Παράταση εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Μελά 14
 22. Εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου πρώην Κοινοτικού Σφαγείου Κρηνίδων
 23. Εκμίσθωση του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Ποταμουδίων για την πραγματοποίηση εκδήλωσης της Ακαδημίας Καλαθοσφαίρισης Καβάλας «ΠΑΝΘΗΡΕΣ» σε συνεργασία με το καλλιτεχνικό σχήμα «Bollywood and oriental festival» στις 8 και 9 Ιουλίου 2023
 24. Παράταση έως την 05-11-2023, της προθεσμίας περάτωσης του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον Οικισμό Φιλίππων Δήμου Καβάλας»
 25. Εισήγηση παραχώρησης του Δημοτικού Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας για την διοργάνωση των «Θερινών Αγώνων Προ Αγωνιστικών Κατηγοριών Κ9-Κ10-Κ11-Κ12» στις 29-30/06/2023 καθώς και του «Περιφερειακού Πρωταθλήματος/1ης Φάσης Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αγωνιστικών Κατηγοριών» στις 30-06-2023 έως 01/07/2023 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα πραγματοποιηθούν στην Καβάλα
 26. Παραχώρηση Σταδίου «Ανθή Καραγιάννη» και Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας, για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. Ακαδημαϊκού έτους 2023-24
 27. Εκμίσθωση του Δημοτικού Σταδίου Καβάλας «ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ» για την πραγματοποίηση παράστασης στα πλαίσια του κλεισίματος της χορευτικής χρονιάς του Χορευτικού Συλλόγου «ROYAL DANCE» στις 4 και 5 Ιουλίου 2023
 28. Εκμίσθωση του Δημοτικού Σταδίου «Ανθή Καραγιάννη» για καλλιτεχνικούς σκοπούς
 29. Εκμίσθωση του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Καλαμίτσας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ» για τις ετήσιες παραστάσεις του χορευτικού κέντρου «HIP-HOP CENTER» στις 16, 17 και 18 Ιουνίου 2023
 30. Εισήγηση παραχώρησης του Κλειστού Αθλητικού Κέντρου Καλαμίτσας «Αλεξάνδρα Δήμογλου» στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ Πρόσβαση Καβάλας) στις 15-06-2023 για διοργάνωση αγώνα Μπάσκετ
 31. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010 και τις τροποποιήσεις αυτού
 32. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010 και τις τροποποιήσεις αυτού
 33. Έγκριση της υπ΄αριθ. Απόφασης 9/2023 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καβάλας που αφορά τις Παραχωρήσεις Σχολικών Χώρων της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας

Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας εδώ και μέσω facebook εδώ.