Δήμος Νέστου κατά ΟΛΚ: Ο Οργανισμός μάς «έκοψε» 40.000 ευρώ

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Νέστου διερωτάται «γιατί να ανατεθούν σε τρίτους οι εργασίες συντήρησης του πρασίνου, η συλλογή και η αποκομιδή απορριμμάτων στη χερσαία ζώνη του Λιμένα Κεραμωτής»

Ανακοίνωση για «τη διακοπή της συνεργασίας μας με τον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας» εξέδωσε ο Δήμος Νέστου, καθώς και για το γεγονός «να ανατεθούν σε τρίτους οι εργασίες συντήρησης του πρασίνου, η συλλογή και η αποκομιδή απορριμμάτων, στη χερσαία ζώνη του Λιμένα Κεραμωτής», με αφορμή το «κόψιμο» από τον Οργανισμό 40.000 ευρώ προς τον Δήμο για τις εν λόγω εργασίες.

Η ανακοίνωση του Δήμου Νέστου

Στις 05/01/2021 πληροφορηθήκαμε τη διακοπή της συνεργασίας μας με τον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας και τη μονομερή και αναιτιολόγητη, από μέρους της διοίκησης του Ο.Λ.Κ., απόφαση να ανατεθούν σε τρίτους οι εργασίες συντήρησης του πρασίνου, η συλλογή και η αποκομιδή απορριμμάτων, στη χερσαία ζώνη του Λιμένα Κεραμωτής.

Η συνεργασία μεταξύ Δήμου και Ο.Λ.Κ. ξεκίνησε το 1998 και συνεχίστηκε έως σήμερα, έχοντας θετικά αποτελέσματα για την τοπική κοινωνία και οικονομία. Έλαβε μονομερώς τέλος, με ευθύνη της διοίκησης του Ο.Λ.Κ.

Η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας αναλαμβάνει την τεράστια ευθύνη να διατηρήσει από την 01/01/2021 στα ίδια επίπεδα τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους δύο τομείς, του πρασίνου και της καθαριότητας.

Είναι επίσης αυτονόητο, ότι θα πρέπει να αιτιολογήσει την απόφαση της, στη βάση της παρεχόμενης ποιότητας των υπηρεσιών σε συνάρτηση και της σχέσης κόστους-οφέλους. Παράλληλα θα πρέπει να αιτιολογήσει επαρκώς την κίνησή της, που δεν αντέχει στην κοινή λογική, όταν επί δεκαετίες, από το 1970 έως σήμερα, έχει εισπράξει τεράστια ποσά από την εκμετάλλευση της χερσαίας ζώνης και έχει ανταποδώσει τα ελάχιστα, στην τοπική κοινωνία. Ήδη η εικόνα της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Κεραμωτής μέσα σε 10 μέρες, από τη διακοπή της συνεργασίας του Ο.Λ.Κ. με το Δήμο Νέστου, είναι τραγική.

Σύντομα θα αντιληφθούν πως οι κάτοικοι της Κεραμωτής και γενικότερα του Δήμου Νέστου δεν είναι πληβείοι, ούτε πολίτες δεύτερης κατηγορίας.