Το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου και τα μέλη των Επιτροπών [ονόματα]

Αναλυτικά τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου-Ποιοι εκλέχτηκαν στις θέσεις του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, πραγματοποιήθηκε η εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου εκλέχτηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Τσουλκάνης Γεώργιος από την παράταξη του Δημάρχου «Σύμπραξη Ευθύνης».

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου εκλέχτηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Μπίλιας Αναστάσιος από την παράταξη «Χατζηεμμανουήλ-Μόνο για τη Θάσο».

Γραμματέας του του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου εκλέχτηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Πλαφαδέλης Ιωάννης από την παράταξη «Χατζηεμμανουήλ-Μόνο για τη Θάσο».

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Μανίτσας Δημήτριος από την παράταξη του Δημάρχου «Σύμπραξη Ευθύνης».
 2. Πιπίνης Δημήτριος από την παράταξη του Δημάρχου «Σύμπραξη Ευθύνης».
 3. Πλαφαδέλης Ιωάννης από την παράταξη «Χατζηεμμανουήλ-Μόνο για τη Θάσο».
 4. Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Θάσου».

Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κουτσουμάνης Γεώργιος από την παράταξη του Δημάρχου «Σύμπραξη Ευθύνης».
 2. Γκάγκος Αλέξανδρος από την παράταξη του Δημάρχου «Σύμπραξη Ευθύνης».
 3. Ψαλίδας Νικόλαος από την παράταξη «Χατζηεμμανουήλ-Μόνο για τη Θάσο».
 4. Χρυσάφης Νικόλαος από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Θάσου».

Τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 1. κ. Μαριός Δημήτριος από την παράταξη του Δημάρχου «Σύμπραξη Ευθύνης».
 2. κ. Πιπίνης Δημήτριος από την παράταξη του Δημάρχου «Σύμπραξη Ευθύνης».
 3. κ. Ψαλίδας Νικόλαος από την παράταξη «Χατζηεμμανουήλ-Μόνο για τη Θάσο».
 4. κ. Λαμπρινίδης Λάμπρος από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Θάσου».

Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 1. Μανίτσας Κωνσταντίνος από την παράταξη του Δημάρχου «Σύμπραξη Ευθύνης».
 2. Σαλταρής Αργύριος από την παράταξη του Δημάρχου «Σύμπραξη Ευθύνης».
 3. Μαλλιαρός Σωτήριος από την παράταξη «Χατζηεμμανουήλ-Μόνο για τη Θάσο».
 4. Χρυσάφης Νικόλαος από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Θάσου».