Αντιπλημμυρική θωράκιση στα λιμάνια της Θάσου [Φωτογραφίες]

Καθαρισμός φρεατίων - αγωγών ομβρίων υδάτων στο Λιμένα και τον Πρίνο από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου (ΔΛΤΘ) ολοκλήρωσε εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού των σχαρών και των φρεατίων – αγωγών ομβρίων υδάτων στις εγκαταστάσεις των λιμένων της Θάσου (Λιμένας) και του Πρίνου Θάσου.

Μετά το πέρας των εργασιών έχει αποκατασταθεί πλήρως η απρόσκοπτη απορροή των ομβρίων υδάτων από τον χώρους των λιμένων.

Η Διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και ενόψει της χειμερινής περιόδου, με αίσθημα ευθύνης προχώρησε σε όλες τις απαιτούμενες και αναγκαίες ενέργειες για την αντιπλημμυρική θωράκιση των λιμενικών εγκαταστάσεων της Θάσου.