«Μπλόκο» Νεφελούδη στη μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας του Εργοστασίου των Λιπασμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εργασίας δεν «καλύπτεται» από τις μελέτες ασφαλείας και ζητά «πάγωμα» της διαδικασίας

Με έγγραφό του (30 Ιανουαρίου 2017) προς τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανδρέας Νεφελούδης βάσιμα ζητά να μην αδειοδοτηθεί η νέα εταιρία που εσχάτως δημιουργήθηκε στη ΒΦΛ, η Λιπάσματα Νέας Καρβάλης ΑΕ, καθώς σύμφωνα με γνωμοδότηση των αρμοδίων Υπηρεσιών του υπουργείου και με βάση την υποβλειθήσα στο υπουργείο Μελέτη Ασφαλείας, η απόλυτη προστασία από ενδεχόμενο ατύχημα θεωρείται επισφαλής!

Συγκεκριμένα, ο κ. Νεφελούδης τονίζει την ανάγκη να βελτιώσει η εταιρία το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, την εκπαίδευση του προσωπικού και των μέσων ατομικής προστασίας και, κυρίως, να εκπονήσει Σχέδιο Εκκένωσης της εγκατάστασης σε περίπτωση σεναρίου διαρροής αμμωνίας έτσι ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα πανικού και ενδεχομένως σοβαρού αριθμού θυμάτων.

Ο Γενικός Γραμματέας υπογραμμίζει στο έγγραφό του ότι ένα ατύχημα στο Εργοστάσιο των Λιπασμάτων δεν θα επηρεάσει μόνον τους εργαζόμενους αλλά και τους κατοίκους της Νέας Καρβάλης και της Καβάλας και ζητά από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας να μην προχωρήσει στην αδειοδότηση της νέας εταιρίας Λιπάσματα Νέας Καρβάλης ΑΕ έως ότου ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του υπουργείου Εργασίας στα παραπάνω θέματα.