Ανδρέας Νεφελούδης προς ΠΕ Καβάλας: Γιατί… βιάζεστε τόσο να μεταβιβάσετε την άδεια της ΒΦΛ;

Νέα επιστολή-οδηγία του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Εργασίας προς τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Καβάλας σχετικά με τη μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας των Λιπασμάτων της Καβάλας

Με νεότερη επιστολή του (χθες 31 Ιανουαρίου 2017) προς το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης επανέρχεται στο θέμα της αίτησης για μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας και αλλαγή φορέα των Λιπασμάτων της Καβάλας και αυτήν τη φορά θέτει στους υπηρεσιακούς παράγοντες συγκεκριμένα ερωτήματα επί της διαδικασίας που πλέον δεικνύεται ότι παρουσιάζει πολλά «κενά».

Θυμίζεται ότι αρχικά, ο Ανδρέας Νεφελούδης με την πρώτη του επιστολή (στις 30 Ιανουαρίου 2017) ζητούσε από τους υπαλλήλους της ΠΕ Καβάλας να μην προχωρήσουν σε υπογραφή της μεταβίβασης αδείας του Εργοστασίου εάν προηγουμένως δεν «καλυφθεί» το υπουργείο Εργασίας σε μια σειρά σοβαρών θεμάτων ασφαλείας που προέκυψαν από τη γνωμοδότηση των στελεχών του.

Ωστόσο, μετά και τα χθεσινά γεγονότα, την «επιμονή» κάποιων να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μια ώρα αρχύτερα και την αποκάλυψη του KAVALA POST ότι ο φάκελος που έχει κατατεθεί από τις ενδιαφερόμενες εταιρίες (Λιπάσματα Νέας Καρβάλης ΑΕ, Ελληνικά Χημικά και Λιπάσματα ELFE AEΒΕ και ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ) ενδεχομένως να παρουσιάζει σοβαρά νομικά κωλύματα, ο ΓΓ του υπουργείου θέτει τα εξής συγκεκριμένα ερωτήματα:

  • Είναι σε ισχύ η άδεια λειτουργίας της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ELFE ΑΕΒΕ;
  • Καθότι η μελέτη ασφαλείας αφορά την εταιρία ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, με ποια διαδικασία θα εκδοθεί άδεια για τα ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ως νέο φορέα καθότι και οι δύο επιχειρήσεις υπάγονται στην Οδηγία SEVEZO III ενώ η εταιρία ELFE AEBE δεν υπάγεται στην ΚΥΑ 172058/17.02.2016 ως παλαιός φορέας;
  • Καθώς η μελέτη ασφαλείας της εταιρίας ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ παρουσιάζει προβλήματα τα οποία χρήζουν συμμόρφωσης, αυτή η Μελέτη Ασφαλείας έχει μεταφερθεί στην υπό αδειοδότηση εταιρία;
  • Η υπό αδειοδότηση εταιρία έχει καταθέσει Μελέτη Ασφαλείας; Αν ναι, θα πρέπει να μας την αποστείλετε για γνωμοδότηση πριν την έκδοση της οποιασδήποτε άδειας.
  • Γιατί υπάρχει τέτοια αναστάτωση σχετικά με την έκδοση αδείας στη νέα εταιρία, δεδομένου ότι η προθεσμία των δύο μηνών λήγει την 15.02.2017;
  • Ποιος φορέας θα έχει την αρμόδια ευθύνη αν συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα από τη μη συμμόρφωση προς τις ορθές προδιαγραφές (SEVEZO III) που διατύπωσε η αρμόδια Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας του υπουργείου Εργασίας;