Αναγκαία όσο ποτέ η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της Ελλάδας

Η ερώτηση «γιατί λύματα;» είναι το σύνθημα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας για το Νερό με το ΓΕΩΤΕΕ ΑΜ να υπενθυμίζει ότι οι ευκαιρίες από την αξιοποίηση των αποβλήτων ως πόρου είναι τεράστιες, αλλά μέχρι τώρα ανεκμετάλλευτες

Η 47η Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 1992, έχοντας υπόψη τις προτάσεις που διατυπώθηκαν στη Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το «Περιβάλλον και την Ανάπτυξη», που πραγματοποιήθηκε στην Αργεντινή το 1977, αποφάσισε να ορίσει την 22η Μαρτίου κάθε χρόνου ως Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό.

Στην Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό το 2017 το σύνθημα είναι “Why Wastewater?”, δηλαδή «Γιατί Λύματα;» και δίνει το στίγμα του ΟΗΕ σχετικά με τη μείωση και την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων. Σε παγκόσμιο επίπεδο, πάνω από το 80% των λυμάτων που παράγονται από την κοινωνία ρέει πίσω στο οικοσύστημα χωρίς να υποστούν επεξεργασία ή να ξαναχρησιμοποιηθούν. Ο Αναπτυξιακός Βιώσιμος Στόχος (SDG) απαιτεί από εμάς μέχρι το 2030 «να βελτιώσει την ποιότητα των υδάτων από τη μείωση της ρύπανσης, την εξάλειψη του ντάμπινγκ και την ελαχιστοποίηση των εκλύσεων επικίνδυνων χημικών προϊόντων και υλικών, μείωση κατά το ήμισυ το ποσοστό των μη επεξεργασμένων λυμάτων και βασικά να αυξήσει την ανακύκλωση και ασφαλή επαναχρησιμοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο».

  • Σε παγκόσμιο επίπεδο, πάνω από το 80% των λυμάτων που παράγονται από την κοινωνία ρέει πίσω στο οικοσύστημα χωρίς να υποστούν επεξεργασία ή επαναχρησιμοποίηση.
  • 1,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν μια πηγή πόσιμου νερού μολυσμένου με κόπρανα, με κίνδυνο να προσβληθούν από χολέρα, δυσεντερία, τυφοειδή πυρετό και πολιομυελίτιδα-Πάνω από 842.000 θάνατοι κάθε χρόνο.
  • 663 εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να στερούνται βελτιωμένες πηγές πόσιμου νερού.
  • Μέχρι το 2050, κοντά στο 70% του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει σε πόλεις, σε σύγκριση με σημερινό 50%. Επί του παρόντος, οι περισσότερες πόλεις στις αναπτυσσόμενες χώρες δε διαθέτουν επαρκείς υποδομές και πόρους για την αντιμετώπιση της διαχείρισης των λυμάτων σε ένα αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο.
  • Οι ευκαιρίες από την αξιοποίηση των αποβλήτων ως πόρου είναι τεράστιες. Η διαχείριση των λυμάτων με ασφάλεια είναι μια προσιτή και βιώσιμη πηγή ύδατος, ενέργειας, θρεπτικών ουσιών και άλλων ανακτήσιμων υλικών.
  • Το κόστος της διαχείρισης των λυμάτων αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα οφέλη για την υγεία του ανθρώπου, την οικονομική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα παρέχοντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για δημιουργία «πράσινων» θέσεων εργασίας.

Οι επιστήμονες του Γεωτεχνικού χώρου συμβάλουν με τη γνώση και την καθημερινή εργασία τους στη διαφύλαξη ενός τόσο πολύτιμου πόρου που είναι το νερό, αφού η αγροτική παραγωγή την οποία υποστηρίζουν μεταξύ άλλων αποτελεί τον μεγαλύτερο καταναλωτή υδατικών πόρων στην Ελλάδα (70% περίπου του συνολικού όγκου) και συνεπώς η λελογισμένη χρήση αυτού στην αγροτική παραγωγή, σε συνδυασμό με τις άλλες χρήσεις του (ύδρευση, βιομηχανική χρήση), αποτέλεσε και θα αποτελεί μέριμνα των Γεωτεχνικών.

Τονίζεται, δε, ο καταλυτικός ρόλος που παίζουν οι Γεωτεχνικοί Επιστήμονες και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο που τους εκπροσωπεί στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας μας, ρόλος που άλλωστε είναι θεσμοθετημένος τόσο επιστημονικά όσο και νομοθετικά.

Για αυτούς τους λόγους το ΓΕΩΤΕΕ ΑΜ σημειώνει ότι πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες στους διεθνείς οργανισμούς και στις κυβερνήσεις και τέλος τονίζει την ανάγκη να ευαισθητοποιηθούν οι τοπικές κοινωνίες για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι.