Άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας στα δάση Καβάλας και Θάσου

Η απόφαση ισχύει από την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017 λόγω μετάπτωσης του δείκτη επικινδυνότητας για πυρκαγιά από υψηλό (κατηγορία 3) σε μέσο (κατηγορία 2)

Λόγω του γεγονότος της «υποβάθμισης» του δείκτη βαθμού επικινδυνότητας για πυρκαγιά από 3 σε 2 σύμφωνα με το δελτίο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την περιοχή του Νομού Καβάλας, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος άρει την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός των δασών στις περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Καβάλας και Θάσου μέχρι νεωτέρας.

Πιο αναλυτικά, αποφασίστηκε:

  1. Η άρση της με ΑΠ.: 1050/7-8-2017 (ΑΔΑ: 7Φ5Γ7ΛΒ-ΛΡΙ) (10 σχετικό) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας για απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός των δασών στις περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Καβάλας και Θάσου (διαβάστε σχετικά με την απαγόρευση εδώ) από την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017 λόγω μετάπτωσης του δείκτη επικινδυνότητας από υψηλό (κατηγορία 3) σε μέσο (κατηγορία 2)
  1. Από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του Νομού και ιδιαίτερα της νήσου Θάσου εφαρμόζεται το επιχειρησιακό Σχέδιο αντιμετώπισης πυρκαγιών που αντιστοιχεί στον δείκτη επικινδυνότητας 2
  1. Οι Δήμοι Θάσου, Καβάλας και Παγγαίου ενεργούν ανάλογα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα