Οι «μαρμαράδες» της Μακεδονίας – Θράκης στον Σταθάκη

Εποικοδομητική επαφή στο υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας μετά από 6 μήνες ψήφισης του νέου λατομικού νόμου

Μια σημαντική και γόνιμη συνάντηση είχε την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018 ο σύνδεσμος επιχειρήσεων μαρμάρου Μακεδονίας-Θράκης είχε την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018, με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη και τον γενικό γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών πόρων Μιχάλη Βερροιόπουλο.

Η συνάντηση αυτή έδωσε στα μέλη του ΔΣ του συνδέσμου την ευκαιρία να θέσουν προς τον υπουργό αλλά και τον γενικό γραμματέα μια σειρά αιτημάτων που έχουν προκύψει έξι μήνες μετά την ψήφιση του νέου λατομικού νόμου Ν.4512/18 και τα οποία αφορούν σε καθυστερήσεις και στρεβλώσεις, τις οποίες ο νέος νόμος στόχευε ν’ απαλείψει.

Έγινε αποτίμηση της θετικής συμβολής του Ν.4512/2018 στην επίλυση προβλημάτων που παρέμεναν άλυτα για πολλά χρόνια, στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και στη μείωση της γραφειοκρατίας. Ταυτόχρονα επισημάνθηκε η ανάγκη εναρμόνισης του νέου νόμου με την υφιστάμενη περιβαλλοντική και δασική νομοθεσία.

Στην συνάντηση με τον υπουργό και τον γενικό γραμματέα τον Σύνδεσμο εκπροσώπησαν η Κωνσταντίνα Λαζή (Πρόεδρος, Μάρμαρα Θάσου ΑΕ) και οι Παναγιώτης Ηλιόπουλος (Αντιπρόεδρος, ΜΑΡΜΥΚ Ηλιόπουλος Α.Ε), Χαράλαμπος Αλμπανόπουλος (Γραμματέας, Ικτίνος Ελλάς ΑΕ), Γρηγόρης Μακρίδης (Μέλος, FHL Κυριακίδης ΑΕ), Αναστάσιος Νικολαϊδης (Μέλος, Μπύρος Ελληνικά Μάρμαρα ΑΕ) και Δρ. Κωνσταντίνος Μπαξεβανάκης (Μάρμαρα Μόσχου ΑΕ).