Δασαρχείο Καβάλας: Δωρεάν ξυλεία από την περιοχή «Βασιλάκη» σε ευπαθείς ομάδες

Διαβάστε που μέχρι πότε θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρουν τους όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις

Σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου Καβάλας και του οικισμού του Σταυρού θα διατεθούν τα υπολείμματα υλοτομιών, κυρίως πεύκων, από την περιοχή «Βασιλάκη». Αυτό έγινε γνωστό με ανακοίνωση του Δασαρχείου Καβάλας, όπου επισημαίνει ότι όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29/10/2021 να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στους Δασοφύλακες περιοχής.

Η ανακοίνωση του Δασαρχείου Καβάλας αναφέρει σχετικά:

«Θα θέλαμε να ενημερώσουμε με το παρόν ότι κατά τη διενέργεια υλοτομικών εργασιών σε συστάδες κωνοφόρων του Δημοσίου συμπλέγματος Συμβόλου όρους, πέριξ της περιοχής «Βασιλάκη», που διοικητικά ανήκει στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου Καβάλας, θα προκύψουν υπολείμματα υλοτομιών, κυρίως πεύκης, τα οποία δύναται να διατεθούν προς απόληψη «ατελώς», χωρίς δηλαδή την καταβολή μισθώματος, σε οικογένειες ευπαθών ομάδων του τοπικού πληθυσμού, που διαμένουν μόνιμα στην πόλη της Καβάλας και στον οικισμό του «Σταυρού», της ΤΚ Αμυγδαλεώνα.

Επισημαίνεται ότι ως ευπαθείς ομάδες θεωρούνται-κατά το νόμο-όλοι οι συμπολίτες που ανήκουν στις κατηγορίες των ΑΜΕΑ ήτοι ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%, Πολυτέκνων, Τριτέκνων, μονογονεϊκών οικογενειών, μακροχρόνια ανέργων, συνταξιούχων ΟΓΑ, στρατεύσιμων οικογενειαρχών, οι οικογένειες των οποίων (στρατεύσιμων) κατά το χρόνο της θητείας τους είναι μόνιμοι κάτοικοι των ανωτέρω τόπων και οι οποίοι κατέχουν τα προβλεπόμενα από το νόμο σχετικά δικαιολογητικά ή έγγραφα που πιστοποιούν την ανάλογη ιδιότητα και τα οποία θα πρέπει να προσκομιστούν στους αρμοδίους υπαλλήλους της υπηρεσίας μας, προ της έναρξης του εν λόγω ευεργετήματος.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν στη διάθεσή τους πρόχειρο υλοτομικό εξοπλισμό, γνωρίζουν τη διαδικασία της υλοτομίας, η υλοποίηση της οποίας αποτελεί και αποκλειστικά δική τους ευθύνη και όχημα μεταφοράς των υπολειμμάτων, θα πρέπει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29/10/2021 να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στους Δασοφύλακες περιοχής: 1) Οδυσσέα Αντωνιάδη & 2) Κωνσταντίνο Δαλακούρα, ύστερα από προηγούμενη επικοινωνία μαζί τους κατόπιν ραντεβού ή να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 2313309964 και 2313309959 αντίστοιχα, ώστε η έναρξη του μέτρου να προγραμματιστεί για τη 1/11/2021, με προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης την 31/12/2021».