Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΠΕ Καβάλας λόγω διαγράμμισης του οδοστρώματος-Διαβάστε πού θα ισχύσουν

Οι ρυθμίσεις θα ισχύουν κατά το χρονικό διάστημα από 6 Ιουνίου 2017 έως και 30 Ιουνίου 2017-Δε θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων αλλά θα περιορίζεται το πλάτος του κάθε ρεύματος κυκλοφορίας

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης διαγράμμισης οδοστρώματος ανακοίνωσε η Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας.

 

Στο πλαίσιο της πρόληψης ατυχημάτων, της αποφυγής της άσκοπης ταλαιπωρίας του κοινού και προκειμένου να διευκολυνθούν τα έργα που θα εκτελούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουνίου 2017, ανακοινώθηκαν τα σημεία στα οποία θα εκτελούνται οι εργασίες, καθώς και ποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν.

Να σημειωθεί ότι δε θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων αλλά θα περιορίζεται το πλάτος του κάθε ρεύματος κυκλοφορίας.

Που θα ισχύσει ο περιορισμός της κυκλοφορίας

  1. Στην Εθνική Οδό Αμφίπολης-Καβάλας, από τη χ/θ 0,000 (Διασταύρωση Αμφίπολης-όρια Νομού Καβάλας) έως τη χ/θ 42,500 (δυτικά όρια Ελευθερούπολης)
  2. Στην Επαρχιακή Οδό Καβάλας-Νέας Περάμου, από τη χ/θ 10,000 (δυτικά όρια Παληού) έως τη χ/θ 17,000 (ανατολικά όρια Νέας Περάμου)
  3. Στην Επαρχιακή Οδό Ακροποτάμου-Κάρυανης, από τη χ/θ 0,500 (έξοδος Ακροποτάμου) έως τη χ/θ 6,700 (είσοδος Κάρυανης)
  4. Στην Επαρχιακή Οδό Ακροβουνίου-Ν. Περάμου (κόμβος Καρολίνας), λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης διαγράμμισης οδοστρώματος, κατά το χρονικό διάστημα από 6 Ιουνίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2017.
  • Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δε θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων αλλά θα περιορίζεται το πλάτος του κάθε ρεύματος κυκλοφορίας, ανάλογα με το τμήμα του οδοστρώματος στο οποίο θα πραγματοποιούνται οι εργασίες, σύμφωνα και με την υπάρχουσα σήμανση που θα τοποθετηθεί με ευθύνη του αναδόχου του έργου.
  • Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά, κατά τις ώρες 07:00-19:00 ανάλογα και με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, ενώ μετά το πέρας των εργασιών, με ευθύνη του αναδόχου, θα αποσύρεται η σήμανση και η οδός θα αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία.
  • Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση του έργου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους οδηγούς και πεζούς, τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β’).
  • Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών.
  • Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την υλοποίησή της με την προβλεπόμενη από τον Κ.Ο.Κ. σήμανση από την αρμόδια Υπηρεσία, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.