Μαθητές του Erasmus έβαλαν τον Θόδωρο Μαρκόπουλο στο… πνεύμα της τεχνολογίας

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας δέχτηκε τους μαθητές του προγράμματος και συζήτησε μαζί τους για την καινοτόμο εκπαίδευση και κατάρτιση η οποία απευθύνεται στους νέους μέσα από την ψηφιακή εποχή

Αντιπροσωπεία από την ομάδα του προγράμματος Erasmus που αφορά σε οικονομικά θέματα από τη Βουλγαρία (Κίρτζαλι), την Τουρκία (Σμύρνη), την Ιταλία (Σαρδηνία) και το 4ο ΕΠΑΛ Καβάλας επισκέφτηκε τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρο Μαρκόπουλο.

Ο τίτλος του προγράμματος είναι “Τhe compass of the accountant” και πρόκειται για μια ανοιχτή καινοτόμο εκπαίδευση, κατάρτιση και εργασία για τους νέους, ενσωματωμένη στην ψηφιακή εποχή, με κύρια χαρακτηριστικά τη διαφάνεια και την αναγνώριση δεξιοτήτων και προσόντων για την διευκόλυνση της μάθησης, της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, στο πλαίσιο των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

«Η καινοτόμος εκπαίδευση και κατάρτιση που απευθύνεται στους νέους μέσα από την ψηφιακή εποχή είναι κάτι που με εντυπωσιάζει προσωπικά, αλλά και κάτι που αποτελεί αναγκαιότητα σήμερα. Θέλω να σας καλωσορίσω στην Καβάλα, σε μια πόλη που ο εκπαιδευτικός της τομέας κάνει μια ιδιαίτερη προσπάθεια σήμερα προκειμένου να ενσωματώσει τα ευρωπαϊκά προγράμματα και την καινοτομία και σε μια πόλη με πολλά ενδιαφέροντα και μακρά ιστορία», δήλωσε ο κ. Μαρκόπουλος.

Όπως δήλωσαν οι παριστάμενοι των χωρών που είχαν πάρει μέρος στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τη ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη, οι ψηφιακές τεχνολογίες ενσωματώνονται σταδιακά ευρύτερα στην καθημερινή μας ζωή. Ωστόσο, το 60% των μαθητών δεν χρησιμοποιούν ποτέ ψηφιακό εξοπλισμό στην αίθουσα διδασκαλίας τους. Υπάρχει η κρίσιμη ανάγκη αναβάθμισης της εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη και γι’ αυτό υποστηρίζονται πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αύξηση της κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες για τους μαθητές και το εργατικό δυναμικό.

Στο εγγύς μέλλον το 90% των θέσεων εργασίας σε επαγγέλματα όπως τα οικονομικά, η λογιστική, η μηχανολογία, η ιατρική και πολλά άλλα θα απαιτούν ένα αναβαθμισμένο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων. Η χρήση ICT επιτρέπει στους μαθητές την πρόσβαση σε πιο ολοκληρωμένες πληροφορίες, σε ευέλικτες και προσιτές ευκαιρίες μάθησης, μέσα και έξω από τις αίθουσες διδασκαλίας.  Η εκπαίδευση μέσα από τις νέες τεχνολογίες μπορεί να γίνει οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο, η τεχνολογία πρέπει να συμβάλλει, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ρόλο του εκπαιδευτικού.

Το σύστημα διαχείρισης μάθησης το οποίο χρησιμοποιούν οι μαθητές του προγράμματος Erasmus είναι το  Moodle το οποίο επιτρέπει την δημιουργία ενός εικονικού μαθησιακού περιβάλλοντος με ένα ευρύ φάσμα εργαλείων που ευνοούν την αλληλεπίδραση. Έτσι ταιριάζει απόλυτα με το ανοικτό καινοτόμο σύστημα ψηφιακής διδασκαλίας/εκμάθησης που προτείνει η ψηφιακή ατζέντα, στην οποία αναφέρεται για τις νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας ότι «ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, την εθνικότητα ή την αναπηρία, οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν και να αναπτύξουν τον συνδυασμό των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που χρειάζονται για την επιτυχία τους στην αγορά εργασίας».

Χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης, διευκολύνεται η μάθηση σε μεγάλο περιεχόμενο και οι μαθητές θα μπορέσουν έτσι να έχουν απεριόριστη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το πεδίο τους, σε φόρουμ και άμεσα μηνύματα που θα επιτρέπουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των συνομηλίκων μαθητών και εκπαιδευτικών. Επίσης, μέσω των βιογραφικών σημειωμάτων Europass και της εγγραφής τους  στα εργαλεία κινητικότητας, θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας.