Εξώδικο Τσανάκα σε Μπαντίκο για την υποχρεωτική προσχολική αγωγή [φωτό]

Ανάμεσα στα άλλα, ο δήμος υποστηρίζει ότι «δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία και, κυρίως, ότι ουδέποτε συνεκλήθη η τριμελής επιτροπή που ορίζει ο Νόμος»!

Με εντολή της δημάρχου Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, η Νομική Υπηρεσία του δήμου, με αφορμή το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την έκνομη εισήγηση για το ζήτημα της διετούς υποχρεωτική προσχολικής εκπαίδευσης, απέστειλε εξώδικη δήλωση-όχληση-πρόσκληση προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.

Στο εξώδικο ο δήμος επικαλείται την κείμενη διάταξη του σχετικού νόμου και υποστηρίζει ότι δεν ακολουθήθηκε η σύννομη διαδικασία και, κυρίως, ότι ουδέποτε συνεκλήθη η τριμελής επιτροπή που ορίζει ο Νόμος, και βέβαια, δεν πήρε οποιαδήποτε απόφαση, πόσο μάλλον ομόφωνη, για το θέμα για το οποίο πρέπει να γνωμοδοτήσει.

Στο εξώδικο θέτει προ των υπηρεσιακών και προσωπικών ευθυνών, τους υπαίτιους.