Στο γραφείο της δημάρχου Καβάλας μέλη της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων

Οι γονείς μετέφεραν στη Δήμητρα Τσανάκα ότι δεν είναι εναντίον της εφαρμογής του μέτρου της υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, θεωρούν όμως ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ο θεσμός από το προσεχές σχολικό έτος

Στο ζήτημα της υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης και στις τελευταίες εξελίξεις, καθώς και στη διαδικασία και στο κατά πόσο τηρήθηκε από τον προϊστάμενο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρθηκε η δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Δήλωσε ότι θα έπρεπε εντός 3 ημερών να συγκαλέσει επίσημα την Επιτροπή, πράγμα που δεν έκανε. «Αν και εμείς δεν κάνουμε εκπαιδευτική πολιτική και δεν είμαι αρνητική στην εφαρμογή του νόμου, εξέφρασα επιφυλάξεις, επειδή εμείς στον δήμο ξέρουμε ότι είναι αδύνατον να φιλοξενηθούν τα νήπια στους υπάρχοντες χώρους και γι’ αυτό ζητούμε 3ετή προθεσμία για την εφαρμογή του νόμου, για να στεγαστούν τα νηπιαγωγεία αξιοπρεπώς. Η φροντίδα για τις κτιριακές υποδομές, που είναι απαραίτητες, είναι ευθύνη και αρμοδιότητα της πολιτείας κι όχι των δήμων, οι οποίοι έχουν μόνο την ευθύνη για τη συντήρησή τους. Νομίζω ότι υπάρχουν κι άλλα πράγματα πέρα από τις υποδομές, όπως η πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού, αφού τα νήπια δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Ο δε κ. Μπαντίκος, καλείται να ξεκινήσει τη διαδικασία σύγκλησης της Επιτροπής, όπως ορίζει ο νόμος», ανέφερε η κ. Τσανάκα.

Τη δήμαρχο Καβάλας επισκέφτηκαν στο γραφείο της, ύστερα από δική της πρόσκληση, τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Νομού Καβάλας, προκειμένου να τους ενημερώσει για το ζήτημα αυτό, αλλά και για τα προβλήματα που προκύπτουν. Τους ενημέρωσε για τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος και τις υποχρεώσεις της αρμόδιας επιτροπής και του προέδρου της, προϊσταμένου της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας Κώστα Μπαντίκου. Δήλωσε, πως η ίδια η δήμαρχος, αλλά και κανένας άλλος δήμαρχος, απ’ όσο γνωρίζει, δεν είναι κατά της εφαρμογής του νόμου και εξέφρασε την αγωνία της για το πώς θα μπορέσει ο νέος θεσμός να λειτουργήσει, τόσο βιαστικά, χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία στο ζήτημα των κτιριακών υποδομών και την αντιμετώπιση και άλλων προβλημάτων που θα προκύψουν.

Η πρόεδρος του Συλλόγου και τα υπόλοιπα μέλη του, δήλωσαν πως και οι γονείς δεν είναι εναντίον της εφαρμογής του νόμου, αλλά ότι πιστεύουν ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ο θεσμός από το προσεχές σχολικό έτος. Εξέφρασαν και την πίστη, ότι θα έπρεπε να προηγηθεί διαβούλευση και με τους Συλλόγους Γονέων και ότι θα έπρεπε εκπρόσωποί τους να συμμετάσχουν στην αρμόδια Επιτροπή.