Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν το χειμερινό 6μηνο στο ΙΕΚ ΟΑΕΔ Καβάλας

Ποιοι έχουν δικαίωμα εγγραφής και ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να καταθέσουν

Πέντε ειδικότητες θα λειτουργήσουν το χειμερινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2019-2020  στο ΙΕΚ ΟΑΕΔ Καβάλας, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε. Πρόκειται για τις ειδικότητες:

Α’ εξαμήνου

  • Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ
  • Τεχνικός Κομμωτικής τέχνης
  • Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)
  • Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
  • Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

Δικαίωμα εγγραφής στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ., ΤΕΕ Β’ Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας

Οι υποψήφιοι – ες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση επιλογής στο ΙΕΚ ΟΑΕΔ Καβάλας , από 02-09-2019  έως και 13-9-2019  και να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση Επιλογής [υποχρεωτικό].
  2. Τίτλος Σπουδών: Απαιτείται φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΕΠΑ.Λ , ΕΠΑ.Σ ή ΤΕΕ Β΄ Κύκλου. [υποχρεωτικό].
  3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο [υποχρεωτικό]
  4. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας (εάν υπάρχει)
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, όταν πρόκειται για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς, που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία ή πιστοποιητικό της ένωσης Πολυτέκνων Ελλάδας, όταν πρόκειται για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.

Πληροφορίες:  ΙΕΚ ΟΑΕΔ Καβάλας Περιγιάλι 2   Τηλ: 2510839088.