Για δύο μήνες «κλείνει» ο κόμβος της Μουσθένης στην Εγνατία Οδό λόγω διοδίων

Διαβάστε αναλυτικά πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο έως ότου ολοκληρωθεί η κατασκευή του πλευρικού σταθμού

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό για την κατασκευή πλευρικών σταθμών διοδίων στον ανισόπεδο κόμβο της Μουσθένης ισχύουν από την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 και έως την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 με την επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των οχημάτων τόσο στον βόρειο όσο και τον νότιο κλάδο του Α/Κ.

Επισημαίνεται ότι κατά την επίμαχη περίοδο των εργασιών δεν θα επηρεαστεί η κυκλοφορία των οχημάτων που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού από την Καβάλα προς τη Θεσσαλονίκη και αντίστροφα.
Αναλυτικά, η απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας προβλέπει τα παρακάτω:

Αποφασίζουμε

Τη διακοπή κυκλοφορίας παντός οχήματος στον βόρειο και νότιο κλάδο του Α/Κ Μουσθένης της Εγνατίας Οδού, λόγω κατασκευής πλευρικών σταθμών διοδίων. Συγκεκριμένα δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων μέσω της Εγνατίας Οδού:
α) Από Θεσσαλονίκη προς Μουσθένη/Σιδηροχώρι και αντίστροφα.
β) Από Μουσθένη/Σιδηροχώρι προς Θεσσαλονίκη και αντίστροφα.
-Κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα επηρεαστεί η κίνηση των οχημάτων που κινούνται από Θεσσαλονίκη προς Καβάλα και αντίστροφα (μέσω της Εγνατίας Οδού), παρά μόνο στις εξόδους – εισόδους του προαναφερόμενου ανισόπεδου κόμβου.
-Οι ρυθμίσεις της συγκεκριμένης παραγράφου θα ισχύσουν από 24-09-2019 μέχρι την 22-11-2019, εκτός αν οι εργασίες περατωθούν πριν τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
-Κατά το εν λόγω διάστημα η κίνηση όλων των οχημάτων θα πραγματοποιείται σε δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με πλάτος 3,25 μέτρα έκαστη, σύμφωνα με την υπάρχουσα σήμανση.
-Τα έργα θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός αν αυτά επιβάλλονται για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων, κατόπιν όμως έγκρισης του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας. Η σήμανση θα παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 από 16-02-2011 Απόφαση Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β-905).
Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών, ενώ δύναται να παραταθεί η ισχύς του σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες.
Οι παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από το Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.