Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού και ΓΕΩΤΕΕ ΑΜ σε μια αναπτυξιακή «συμμαχία»

Σύμπλευση των δύο φορέων με γνώμονα τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και την ανάγκη ανασυγκρότησης του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού του Νομού Καβάλας

Πραγματοποιήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2020 συνάντηση του προέδρου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου-Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Α.Μ.) και του προεδρείου του Ινστιτούτου Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού (Ι.Κ.Κ.Ι.Κ.), με σκοπό την ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και την ανάγκη ανασυγκρότησης του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού του Νομού Καβάλας.

Αποφασίστηκε ότι πρέπει να ενωθούν οι δυνάμεις των δύο φορέων, έτσι ώστε να εμπλουτίσουν της απόψεις τους και να προσπαθήσουν με κάθε πρόσφορο μέσο για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.

Αναγνωρίστηκε από κοινού η ανάγκη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας τοπικής αναπτυξιακής πρωτοβουλίας, με τη συμμετοχή όλων των φορέων της πόλης και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Επισφράγιση αυτής της προσπάθειας αποτελεί η διοργάνωση σχετικής ημερίδας εντός του τρέχοντος έτους.