«Παράθυρο» στο βιβλίο άνοιξε στον Ζυγό Καβάλας η Δημοτική Βιβλιοθήκη [φωτογραφίες]

Μια σειρά βιβλίων, κυρίως παιδικών, θα εμπλουτίσουν τις προθήκες της Βιβλιοθήκης-Σύντομα θα είναι και προσιτή στο αναγνωστικό κοινό, ενώ αρκετοί έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον να δωρίσουν βιβλία σ' αυτήν τη νέα αναγνωστική κοιτίδα

Παίρνει σάρκα και οστά η ιδέα της δημιουργίας μιας μικρής Βιβλιοθήκης στον Ζυγό Καβάλας από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας «Βασίλης Βασιλικός» και ήδη έχει διαμορφωθεί ένας όμορφος χώρος στο κοινοτικό γραφείο του χωριού.

Μια σειρά βιβλίων, κυρίως παιδικών, θα εμπλουτίσουν τις προθήκες της Βιβλιοθήκης.

Σύντομα θα είναι και προσιτή στο αναγνωστικό κοινό, ενώ αρκετοί έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον να δωρίσουν βιβλία για το νέο αυτό ξεκίνημα του παραρτήματος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας «Βασίλης Βασιλικός».