Η Αντιπεριφέρεια Καβάλας αποκτά Κέντρο Ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης

Με το έργο, προϋπολογισμού 74.000 ευρώ θα αναβαθμιστούν οι ρυθμιστές κυκλοφορίας, θα υπάρξει σύστημα καταγραφή της κυκλοφορίας τ οχημάτων, ενώ θα εγκατασταθεί σύστημα τηλεματικής επιτήρησης

Υπογράφηκε μεταξύ της ΠΑΜΘ /ΠΕ Καβάλας και της αναδόχου εταιρίας με την επωνυμία «Κυκλοφοριακή Τεχνική ΑΕ» η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός και λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών του Νομού Καβάλας, προϋπολογισμού 74.000 ευρώ. Οι εργασίες που προβλέπονται, μεταξύ άλλων, είναι η αναβάθμιση των ρυθμιστών κυκλοφορίας, οι οποίοι είναι παλαιάς τεχνολογίας, θα υπάρξει σύστημα καταγραφή της κυκλοφορίας των οχημάτων, ενώ θα εγκατασταθεί ένα σύστημα τηλεματικής επιτήρησης προς χρήση από την ΠΕ Καβάλας που θα ελέγχει τη σωστή λειτουργία των ρυθμιστών κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, ενώ παράλληλα θα μπορεί να ειδοποιεί για τις βλάβες στην λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Κώστας Αντωνιάδης δήλωσε τα εξής: «Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, διότι αξιοποιούμε τις δυνατότητες που μας παρέχει η τεχνολογία προς το συμφέρον των συμπολιτών μας. Με την δημιουργία του Κέντρου Ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης που θα έχει την έδρα του στην ΠΕ Καβάλας θα μπορούμε ανά πάσα στιγμή και σε πραγματικό χρόνο, αφενός μεν να έχουμε άμεση εικόνα της λειτουργίας των ρυθμιστών κυκλοφορίας και των φωτεινών σηματοδοτών του οδικού δικτύου, αφετέρου δε μας δίνετε η δυνατότητα να επεμβαίνουμε και να διορθώνουμε την τυχόν βλάβη που θα υπάρξει από το κέντρο ελέγχου, χωρίς τη μετάβαση μας στο τόπο όπου βρίσκονται οι φωτεινοί σηματοδότες. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ Χρήστο Μέτιο που ενέκρινε και χρηματοδότησε το πιο πάνω έργο διότι άμεση προτεραιότητα μας είναι η οδική ασφάλεια των οδηγών και η εξυπηρέτηση των πεζών».