Αθλητικά παπούτσια από την ΟΕΒΕ Καβάλας στα παιδιά της Παιδόπολης

Η διοίκηση της Ομοσπονδίας στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αγόρασε από ένα ζευγάρι στα παιδιά που φιλοξενούνται στο ίδρυμα

Στο πλαίσιο ανάπτυξης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά και στη μόνιμη προσπάθεια για ουσιαστικές παρεμβάσεις, όπου απαιτείται κάθε φορά, η Ομοσπονδία ΕΒΕ Καβάλας αγόρασε από ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια σε όλα τα παιδιά που φιλοξενούνται στο ίδρυμα Καβάλας γνωστό ως Παιδόπολη.

Εξάλλου η προσφορά των Επαγγελματιών, των Εμπόρων και των Βιοτεχνών από όλο το Νομό Καβάλας είναι συνεχής και στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση της Ομοσπονδίας συμπράττει με όλες τις δυνάμεις της.

Η Διοίκηση της ΟΕΒΕΚ με ανακοίνωση της ευχαριστεί το κατάστημα αθλητικών ειδών στην Καβάλα «Αθλοκίνηση Χρόνης» για την ειδική έκπτωση που προσέφερε.