Δήμος Καβάλας: «Πράσινη» η λειτουργία των τμημάτων Συντήρησης Πρασίνου και Καθαριότητας

Διαχειρίζονται περίπου το 80% των φυτικών υπολειμμάτων που προκύπτουν από την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης χώρων πρασίνου

Οι εργαζόμενοι των τμημάτων Συντήρησης Πρασίνου και Καθαριότητας, καταβάλλουν προσπάθεια συνεχούς και συστηματικής αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Καβάλας, μέσω των πολλαπλών επεμβάσεων ευπρεπισμού κοινοχρήστων χώρων.

Από τις εργασίες αυτές προκύπτει κάθε χρόνο ένας τεράστιος όγκος φυτικών υπολειμμάτων (κλαδιά & χόρτα).

Τα φυτικά αυτά υπολείμματα – «πράσινα απόβλητα», ταξινομούνται στην κατηγορία των βιο-αποικοδομήσιμων αποβλήτων κι αποτελούν ένα σημαντικό κλάσμα των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ).

Είναι ένα «καθαρό» υλικό, που περιέχει βιομάζα, κατάλληλο για ανακύκλωση και πολλές δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης, όπως είναι η παραγωγή πέλλετ ή μπρικέτας, η κομποστοποίηση και η κατασκευή μοριοσανίδων – ξύλινων κατασκευών. Υπολογίζεται ότι σε ετήσια βάση, το συνολικό βάρος των υπολειμμάτων, ξεπερνά τους 2.000 τόνους.

Το τμήμα συντήρησης πρασίνου, διαθέτει θρυμματιστικό μηχάνημα, μέσω του οποίου μετατρέπει τα υπολείμματα αυτά σε μικρά κομμάτια και τα εναποθέτει στα παρτέρια, αποσκοπώντας σε χλωρά λίπανση και ταυτόχρονη δημιουργία ενός στρώματος πάχους περίπου 10 εκ. για αποτροπή εμφάνισης νέων ζιζανίων (εδαφοκάλυψη).

Διαχειρίζεται κατ’ αυτό τον τρόπο περίπου το 80% των φυτικών υπολειμμάτων που προκύπτουν από την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης χώρων πρασίνου (αποκλειστικά του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου).