Δήμος Καβάλας: Άρχισε η διανομή τροφίμων μέσω προγράμματος ΤΕΒΑ [φωτογραφίες]

Οι ωφελούμενοι ενημερώνονται με προσωπικό sms για την ακριβή ημέρα και ώρα κατά την οποία θα πρέπει να προσέλθουν προκειμένου να παραλάβουν τα προϊόντα που τους αναλογούν

Ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας (22/3) και αναμένεται να ολοκληρωθεί την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021, η διαμονή τροφίμων, για τους δικαιούχους του προγράμματος ΤΕΒΑ.

Προκειμένου να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προς αποφυγή καταστάσεων συνωστισμού, οι ωφελημένοι ενημερώνονται με προσωπικό sms για την ακριβή ημέρα και ώρα κατά την οποία θα πρέπει να προσέλθουν προκειμένου να παραλάβουν τα προϊόντα που τους αναλογούν. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει και οι ίδιοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια όλων.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ τόσο του αιτούντα, όσο και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς τους.

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής (από Αστυνομία ή ΚΕΠ) ή απλή εξουσιοδότηση με την επίδειξη ΑΔΤ του εξουσιοδοτούμενου ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2513500456 και 457
– 08:00 – 14:00.