2ο ΓΕΛ Καβάλας: Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Erasmus+ Accreditation με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Το σχολείο υπέβαλε αίτηση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για Διαπίστευση- EAC/A02/2020 στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, η οποία και αξιολογήθηκε θετικά

Το Πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027 δίνει έμφαση στη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών, ενισχύοντας τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών και μαθητών, υιοθετώντας βιώσιμες πρακτικές κατά την υλοποίηση των σχεδίων και ενθαρρύνοντας τη  λειτουργία των μαθητών ως ενεργών πολιτών.

Το 2ο ΓΕΛ Καβάλας υπέβαλε Αίτηση, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για Διαπίστευση- EAC/A02/2020 στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, η οποία και αξιολογήθηκε θετικά.

Κατόπιν των παραπάνω το ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/ Εθνική Μονάδα Συντονισμού χορήγησε Υποτροφία και απένειμε τη Διαπίστευση Erasmus+ στο 2ο ΓΕΛ Καβάλας με κωδικό 2020-1-EL01-KAI120-SCH-09489 στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 του νέου προγράμματος (2021-2027) στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης.

Από το 2ο ΓΕΛ Καβάλας τονίζουν ότι αναλογιζόμενοι την τιμή που τους αποδόθηκε μέσω της χορήγησης της υποτροφίας και την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος θα επιδιώξουν να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις της Βασικής Δράσης στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης κινητοποιώντας την συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών του και λειτουργώντας ως πυλώνες προβολής της πόλης μας στις μελλοντικές επαφές μας με άλλα σχολεία της Ευρώπης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+.