Κέντρο Αριστείας παγκόσμιας κλάσης στην Καβάλα!

Πρόταση για εγκατάσταση στην πόλη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ερευνών Προληπτικού Ελέγχου και Συντήρησης Συστημάτων που θα δημιουργήσει 103, εξειδικευμένες και πολύ καλά αμειβόμενες, θέσεις εργασίας

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕKΕTΑ), προτίθεται να εγκαταστήσει στην πόλη της Καβάλας το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών Προληπτικού Ελέγχου και Συντήρησης Συστημάτων, το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία σχεδιασμού για την ίδρυση του.

Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ερευνών Προληπτικού Ελέγχου & Συντήρησης αναπτύσσεται από τα στελέχη του Εργαστηρίου, σε θέματα Κατασκευών και Υποδομών σε Θαλάσσιες και Αεροπορικές υποδομές του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Η2020 (WIDESPREAD-01-2018-19), από το οποίο προβλέπεται η χρηματοδότησή του με το ποσό των 15.000.000,00 €.

Το Κέντρο Αριστείας θα διαρκέσει περίπου έξι χρόνια (πρώτη φάση), και σύμφωνα με το επιχειρηματικό του πλάνο προγραμματίζει:
– Την ανάπτυξη συνολικά 103 θέσεων εργασίας, το 40% του οποίου αφορά σε εξειδικευμένο ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό και το 30% σε αμειβόμενους υποψήφιους διδάκτορες, επενδύοντας σε θέσεις καλά αμειβόμενες πάνω από 7,5 εκ. ευρώ. Συνολικά οι αμοιβές ανθρώπινου δυναμικού στην 1η φάση λειτουργίας του Κέντρου Αριστείας υπολογίζονται πάνω από 15 εκ. ευρώ δημιουργώντας για την τοπική οικονομία σημαντικούς όρους ανάπτυξης
– Τη δημιουργία βάσης πάνω από 300 συνδεδεμένων μελών από την βιομηχανία και άλλους ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς
– Την απόδοση 150 Πιστοποιήσεων στη Βιομηχανία για θέματα ορθής οργάνωσης και λειτουργίας μηχανισμών Ελέγχου, Παρακολούθησης και Συντήρησης Εξοπλισμού και Συστημάτων Υποδομών
– Την πραγματοποίηση 140 Προγραμμάτων Κατάρτισης Στελεχών
– Την συμμετοχή του Κέντρου σε 31 ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικά και ευρωπαϊκά κεφάλαια
– Τη δημιουργία 11 Νεοφυών Επιχειρήσεων
– Την έκδοση 31 επιστημονικών συγγραμμάτων
– Την κατοχύρωση 6 πατεντών ευρεσιτεχνίας
– Την επόπτευση 61 υποψηφίων διδακτόρων με υποτροφίες από το ΕΚΕΤΕΣ
– Την οργάνωση συνεδρίων με την συμμετοχή επιστημόνων από όλο τον κόσμο

Εκπρόσωποι του Κέντρου επισκέφθηκαν τον Δήμο Καβάλας για να συζητήσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις συνεργασίας, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία δημιουργίας του Κέντρου Αριστείας.

Σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση συνεργασίας, μετά από διάσκεψη με τις δημοτικές παρατάξεις.