ΔΕΔΔΗΕ: Νέες θέσεις εργασίας σε Καβάλα και Θάσο. Αναλυτικά οι ειδικότητες

Οι συμβάσεις θα έχουν 8μηνη διάρκεια-Πότε ξεκινάει και πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων

Μ Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ) ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 6 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης-Περιοχής Καβάλας.

Οι συμβάσεις που θα συνάψουν οι επιτυχόντες με τον ΔΕΔΔΗΕ θα έχουν 8μηνη διάρκεια.

Οι ειδικότητες

Οι θέσεις εργασίας αφορούν προσωπικό Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και οι 5 από αυτές βρίσκονται στην Καβάλα και 1 στη Θάσο. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

  • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Εναέριων-Υπογείων Δικτύων, Καβάλα και Θάσος)-2 θέσεις
  • ΤΕ Τεχνολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ3/Α)-1 θέση
  • ΤΕ Υπάλληλοι Γραφείου (ΔΟ3/Α)-2 θέσεις
  • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων-1 θέση

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΟΧ 02/2021 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και να την υποβάλουν:

  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Τενέδου 38 65404 Καβάλα) απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης, υπόψη κ. Κεσίδου Μαρίας (τηλ. Επικοινωνίας: 2510-600450)
  • είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021 και λήγει τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021.