Παράταση στην αντικατάσταση των παλιών αδειών χειριστών ταχύπλοων σκαφών

Τέλος οι έντυπες άδειες χειριστών-Μέχρι πότε θα γίνεται η αντικατάστασή τους από τις καινούριες

Με απόφαση του αρχηγού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνική Ακτοφυλακή (ΑΔΑ: ΩΑΦΠ4653ΠΩ-ΡΗΓ) παρατάθηκε η περίοδος αντικατάστασης παλαιού τύπου εντύπων αδειών χειριστών ταχύπλοων σκαφών με άδειες νέου τύπου, ως το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2021.