Νέα διοίκηση στον Σύλλογο Λογιστών-Φοροτεχνικών Καβάλας [όλα τα ονόματα]

Νέος πρόεδρος ο Δημήτρης Καρατσιόρας - Ποιες θα είναι οι προτεραιότητες του νέου ΔΣ

Τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 σε Σώμα το νέου Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Λογιστών-Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Καβάλας, παρουσία όλων των μελών του, όπως εκλέχθηκαν μετά τη Γενική Συνέλευση και τις εκλογές της 30ής Οκτωβρίου 2021.

Μετά από μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ιδρυτικού Καταστατικού του Συλλόγου, συγκροτήθηκε σε Σώμα το 9ο ΔΣ ως εξής:

  • Δημήτριος Καρατσιόρας Πρόεδρος (με 7 ψήφους)
  • Μαρία Καλογιώργη Αντιπρόεδρος (με 7 ψή- φους)
  • Γεώργιος Ρουσόπουλος Γενικός Γραμματέ- ας (με 7 ψήφους)
  • Αναστασία Ραπτίδου Ταμίας (με 7 ψήφους)
  • Αθανάσιος Γιαννέρης Μέλος
  • Ιωάννα Πετρίδου Μέλος
  • Αργύρη Φιλάρετου Μέλος

Σε ανακοίνωσή της η νέα Διοίκηση επισημαίνει τα εξής:

«Άμεση προτεραιότητα του νέου ΔΣ θα είναι η διατήρηση και συσπείρωση των ενεργών μελών, αλλά ταυτόχρονα και η προσέλκυση νέων και παλιών συναδέλφων που ασκούν νόμιμα το επάγγελμα, για συμμετοχή σε όλες τις δράσεις του Συλλόγου μας. Σκοπός μας, η υιοθέτηση όλων των δράσεων που απαιτούνται, προκειμένου να στηρίξουμε τα Μέλη μας να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο έργο τους.

Επιδίωξή μας, η εξωστρέφεια προς την κοινωνία και προς όλες τις επαγγελματικές τάξεις και φορείς του Νομού μας, με γνώμονα τη βελτίωση της επαγγελματικής μας ζωής.

Με κοινούς αγώνες και προσπάθειες, πρέπει επιτέλους να επανακτήσουμε όλα όσα χάσαμε στα χρόνια της βαθιάς ύφεσης και τις επιπτώσεις της πανδημίας και να συμβάλλουμε όλοι στην ανάταση της Εθνικής Οικονομίας μας. Ο καθένας από μας και όλοι μαζί, ας προσπαθήσουμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας εφαρμόζοντας τους νόμους και τους ηθικούς κανόνες που διέπουν την κοινωνία μας».