Δήμος Καβάλας: Κοινή προσπάθεια με άλλους 3 Δήμους για την ισότητα και την εκπροσώπηση των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Ο Δήμος, μαζί με τους Δήμους Παγγαίου, Λάρισας και Θέρμης δέχτηκε Πρόταση από το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Πρόταση για την υλοποίηση Έργου με τίτλο “Cities4Her: An inter-municipal youth-led forum for substantive gender equality in local decision-making”, δέχτηκε ο Δήμος Καβάλας από το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το έργο που έχει ως στόχο την προώθηση ζητημάτων ουσιαστικής ισότητας και εκπροσώπησης των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών σε τοπικό επίπεδο, με έμφαση στην αξιοποίηση νέων (γυναικών και ανδρών) – μελών Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας της χώρας, υποβλήθηκε με επιτυχία στο πλαίσιο της Πρόσκλησης CERV-2022-GE της Ευρωπαϊκή Επιτροπής.

Στο έργο, εκτός από τον Δήμο Καβάλας, συμμετέχουν, η Actionaid Hellas, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ο Δήμος Καβάλας, ο Δήμος Λαρισαίων, ο Δήμος Παγγαίου και ο Δήμος Θέρμης, σε κοινή προσπάθεια, με την πεποίθηση ότι αυτή αποτελεί αφενός την εκκίνηση μιας δημιουργικής διαδρομής σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, και αφετέρου ένα ακόμα βήμα στη βάση των εδραιωμένων σχέσεων σεβασμού και αμοιβαίας εκτίμησης.

Ειδική αναφορά έγινε στις νέες και στους νέους, μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας των 4 Δήμων – εταίρων, για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους κατά την υποβολής της πρότασης, γεγονός που ενδυνάμωσε την προσπάθεια, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του σκοπού της σε κάθε επιμέρους στάδιο.

Η πρότασή αυτή υποβλήθηκε με την υποστήριξη:

  • του Υφυπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιου για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής, Οικογένειας και Ισότητας των Φύλων
  • της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
  • της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.)
  • της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)

καθώς και:

  • του Δήμου Αγίου Ευστρατίου
  • και του Δήμου Τήλου

ως υποψηφίων Δήμων για τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τις νέες και τους νέους που συμμετέχουν στα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας των Δήμων – εταίρων, με σκοπό την προώθηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο σχεδιασμό και στην παροχή υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο.