2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Καβάλας: Στην Ισπανία με «όχημα» τη διαχείριση απορριμμάτων

Μαθητές και μαθήτριες του σχολείου συμμετείχαν σε δράσεις σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων ενσωματωμένες σε διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα

Στην Ισπανία, στην πόλη Alhama de Murcia, διοργανώθηκε το χρονικό διάστημα 14-19 Μαρτίου 2022 η 2η συνάντηση με συμμετοχή μαθητών και μαθητριών και από το 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Καβάλαςμε συντονιστικό σχολείο από τη Δανία και εταίρους από Τουρκία, Λιθουανία και Ισπανία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus το οποίο κατά τη διετία 2020-2022 έχει τίτλο “Act Local, Think Global”.

Στόχος αυτής της εκδήλωσης ήταν να συζητηθούν και να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξήχθησαν στα εταιρικά σχολεία και στις τοπικές τους κοινωνίες σχετικά με διαχείριση απορριμμάτων από μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και γενικό ενήλικο πληθυσμό της περιοχής και να γίνουν παρακολουθήσεις μαθημάτων σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων ενσωματωμένες σε διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα.

Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν εργαστήρια παραγωγής σαπουνιού από απόβλητα λαδιού και ανακύκλωσης χαρτιού. Δημιούργησαν επίσης ένα κοινό βίντεο στα Αγγλικά και στις εθνικές τους γλώσσες σχετικά με τη σπουδαιότητα της αειφόρου διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και φυλλάδια σχετικά με το θέμα συνεργαζόμενοι σε διεθνείς ομάδες.

Έγιναν επισκέψεις σε εγκαταστάσεις διαχείρισης και ανακύκλωσης απορριμμάτων, παρουσιάστηκε το ενδιαφέρον κοινωνικό πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης ρούχων Abraham, διάλεξη και καθαρισμός ακτής στην περιοχή Mazarron. Τέλος, δεν έλειψε και το πολιτιστικό μέρος της εκδήλωσης με ξενάγηση των συμμετεχόντων στην πόλη Murcia.

Η συνάντηση είχε πολλαπλά οφέλη για την ομάδα των συμμετεχόντων. Απέκτησαν καλύτερη κατανόηση των περιβαλλοντικών πρακτικών και πολιτικών στις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων, εντόπισαν ορισμένα παραδείγματα καλών πρακτικών και ενημερώθηκαν για καλές πρακτικές και μεθόδους για να χρησιμοποιήσουν και να εφαρμόσουν στους οργανισμούς και στις κοινωνίες τους. Όλοι οι συμμετέχοντες συνέβαλαν δημιουργικά στην επιτυχία του έργου και αναπτύχθηκαν ιδιαίτερες σχέσεις ανάμεσά τους.