Το Διεθνές Πανεπιστήμιο για πρώτη φορά στην παγκόσμια κατάταξη “Impact Rankings 2022”

To ΔΙΠΑΕ είναι ένα από τα 11 ελληνικά Πανεπιστήμια που συμμετείχαν στην κατάταξη και τοποθετήθηκε στις θέσεις 801-1.000 μεταξύ 1.406 Πανεπιστημίων παγκοσμίως

Την πρώτη του επίσημη εμφάνιση έκανε φέτος το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στην παγκόσμια κατάταξη Impact Rankings 2022, που δημοσιεύεται κάθε χρόνο από τον διεθνή Οργανισμό Times Higher Education (THE).

Η κατάταξη THE Impact Rankings είναι η μοναδική παγκοσμίως που αξιολογεί τα Πανεπιστήμια με βάση την επίδοσή τους σε 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, δημοσιεύεται φέτος για τέταρτη χρονιά και περιλαμβάνει 1406 Πανεπιστήμια από 106 χώρες.

Οι δεκαεπτά στόχοι για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη (SDGs – Sustainable Development Goals), αναλύονται εδώ.

Η συμμετοχή των Πανεπιστημίων στην κατάταξη προϋποθέτει την αξιολόγησή τους σε τουλάχιστον 4 από τους 17 στόχους. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων που παρουσιάζονται από τον φορέα, περιλαμβάνονται σε εκθέσεις ή αφορούν σε διαδικασίες και πολιτικές που αναρτώνται με διαφάνεια στην ιστοσελίδα του και είναι δυνατόν να ελεγχθούν.

To Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος είναι ένα από τα 11 ελληνικά Πανεπιστήμια που συμμετείχαν στην κατάταξη και τοποθετήθηκε στις θέσεις 801-1000 μεταξύ 1.406 Πανεπιστημίων παγκοσμίως.

  • Θέσεις 401-600: University of Crete, National and Kapodistrian University of Athens
  • Θέσεις 601-800: Aristotle University of Thessaloniki, Athens University of Economics and Business, National Technical University of Athens
  • Θέσεις 801-1000: International Hellenic University, University of Ioannina, University of West Attica
  • Θέσεις 1001+: Democritus University of Thrace, Hellenic Open University

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. βαθμολογήθηκε και στους 4 στόχους στους οποίους συμμετείχε, πετυχαίνοντας καλύτερη βαθμολογία στους στόχους 8 (καλύτερη μεταξύ των 11 ελληνικών Πανεπιστημίων) και 17 (δεύτερη καλύτερη βαθμολογία).

  • Στόχος 8 (Τομέας Εργασίας και την Οικονομικής Ανάπτυξης), θέσεις 201-300
  • Στόχος 10 (Τομέας Μείωσης Ανισοτήτων), θέση 601+
  • Στόχος 3 (Τομέας Υγείας και ποιότητας ζωής), θέσεις 601-800
  • Στόχο 17 (Τομέας Συνεργασίας), θέσεις 601-800

Η συνεχής βελτίωση της θέσης του Πανεπιστημίου τόσο στην εν λόγω κατάταξη όσο και στις υπόλοιπες διεθνείς λίστες κατάταξης, αποτελεί κεντρικό στόχο του Διεθνούς Πανεπιστημίου, στον οποίο συμβάλλει ενεργά όλο το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του.