Θέλεις να γίνεις Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας;

Από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινούν μαθήματα στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας για το 1ο και το 3 εξάμηνο

Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας θα λειτουργήσει, στο εκπαιδευτικό έτος 2022-2023, το πρώτο και τρίτο χειμερινό εξάμηνο της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας»  (ΦΕΚ Β’ 2712 τ. Β’ 01-06-22).

Δυνατότητα εγγραφής στο Α’ Χειμερινό εξάμηνο έχουν:

  • Οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ καθώς και κάτοχοι ισότιμων τίτλων.
  • Επίσης δυνατότητα εγγραφής στο Γ’ Χειμερινό εξάμηνο έχουν οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ και ισότιμων τίτλων σπουδών (ΤΕΕ Β’ κύκλου ΤΕΛ).

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από 1 Σεπτεμβρίου έως και 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ (πρώην Σανατόριο), από 1 Σεπτεμβρίου έως και 15 Σεπτεμβρίου 2022 (Δευτέρα έως Παρασκευή). Ώρες: 9.00 πμ – 13.00 μμ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510830454.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

  • Σχετική αίτηση (παραλαμβάνεται από το ΔΙΕΚ)
  • Απολυτήριο ή πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο (φωτοτυπία)
  • Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς
  • Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης