13 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

Πρόκειται για έναν φαρμακοποιό και δύο νοσηλευτές ΠΕ, 3 απόφοιτους ΤΕ νοσηλευτικής, 3 χειριστές ιατρικών συσκευών ΔΕ και 3 βοηθούς νοσηλευτικής ΔΕ καθώς και τραυματιοφορέας ΥΕ

Συνολικά 13 άτομα θα προσληφθούν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας για να καλύψουν λίγα από τα πολλά κενά που υπάρχουν στο νοσηλευτικό και το βοηθητικό προσωπικό. Πρόκειται για προσωπικό που θα προσληφθεί από την προκήρυξη 6Κ του 2020 του ΑΣΕΠ και αφορά σε έναν φαρμακοποιό και δύο νοσηλευτές ΠΕ, 3 απόφοιτους ΤΕ νοσηλευτικής, 3 χειριστές ιατρικών συσκευών ΔΕ και 3 βοηθούς νοσηλευτικής (επίσης ΔΕ) καθώς και τραυματιοφορέας ΥΕ.

Η ανακοίνωση του διοικητή του Νοσοκομείου Καβάλας Ντίνου Κλειτσιώτη αναφέρει σχετικά: «Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας έχοντας ως γνώμονα την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας  και την ασφαλή στελέχωση και ενίσχυση των Τμημάτων-Κλινικών, σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προκήρυξης 6Κ/2020 ΑΣΕΠ, θα προβεί στην πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων των έξης ειδικοτήτων:

1 ΠΕ Φαρμακοποιών
2 ΠΕ Νοσηλευτικής
3 ΤΕ Νοσηλευτικής
3 ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών
3 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
1 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού –Ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών».