Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Καβάλας: Πρόγραμμα εκπαίδευσης πάνω στη βασική υποστήριξη ζωής βρέφους και παιδιού

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες και διασώστες, θα είναι διάρκειας περίπου 6 ωρών και θα περιλαμβάνει 6 ενότητες-Πώς μπορείτε να λάβετε μέρος

Το τμήμα Πρώτων Βοηθειών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Καβάλας θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022 κατά τις ώρες 15:30-21:30 στην πόλη της Καβάλας πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) στην Παιδιατρική Βασική Υποστήριξη Ζωής (EPBLS).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες και διασώστες, θα είναι διάρκειας περίπου 6 ωρών και θα περιλαμβάνει τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο:

  • Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) σε βρέφος και παιδί
  • Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ) σε βρέφος και παιδί
  • Αντιμετώπιση πνιγμού και πνιγμονής σε βρέφος και παιδί
  • πλάγια θέση ασφαλείας ή θέση ανάνηψης σε βρέφος και παιδί
  • Επιληπτικές κρίσεις
  • Πυρετικοί Σπασμοί

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποίηση Παροχέα Πρώτων Βοηθειών στη βασική υποστήριξη ζωής βρέφους και παιδιού, διεθνώς αναγνωρισμένη.

Για ενημέρωση και κράτηση θέσης στο σεμινάριο μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 6989 458223 κατά τις ώρες 18:00-21:00 καθημερινά. Για να κατοχυρώσουν τη θέση τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα την οποία θα βρουν εδώ.