Ο «χάρτης» του νέου συστήματος φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Ποιοι εξαιρούνται από τα νέα μέτρα

Ποιους αφορά, πότε μειώνεται και πότε αυξάνεται ο φόρος-Το 2024 οι αυτοαπασχολούμενοι υπολογίζεται ότι θα κληθούν να πληρώσουν 2,3 δισ. ευρώ-Τα νέα μέτρα δεν αφορούν στα μπλοκάκια

Από τα φετινά εισοδήματα που θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν το 2024, θα ισχύσουν τόσο η ελάχιστη επιχειρηματική αμοιβή που καθιερώνεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες όσο και η μείωση του τέλους επιτηδεύματος, με προοπτική πλήρους κατάργησης το 2025 για τα εισοδήματα του 2024.

Έτσι, με το νέο σύστημα φορολόγησης, το οποίο παρουσίασαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης και ο αρμόδιος υφυπουργός Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, το 2024 οι αυτοαπασχολούμενοι (φυσικά πρόσωπα) υπολογίζεται ότι θα κληθούν να πληρώσουν 2,3 δισ. ευρώ (έναντι 1,7 δισ. που πλήρωσαν φέτος) δηλαδή 600 εκ. ευρώ περισσότερο φόρο εισοδήματος.

Με το νέο καθεστώς θα ορίζεται μία ελάχιστη αμοιβή 10.920 ευρώ, για την εργασία που οι ίδιοι προσφέρουν στην επιχείρηση από την οποία βιοπορίζονται. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο ονομαστικό ποσό που λαμβάνει από τον εργοδότη του, κάθε εργαζόμενος που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό.

Ποιους αφορά

Το νέο σύστημα αφορά 676.500 αυταπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και εμπόρους (φυσικά πρόσωπα και όχι εταιρίες).

Συγκεκριμένα, οι εξαιρέσεις που θα προβλέπει το νέο σύστημα είναι:

 • οι μισθωτοί με μπλοκάκι (έως δύο εργοδότες)
 • οι επαγγελματίες που είναι και μισθωτοί, εφόσον ο μισθός τους υπερβαίνει τα ελάχιστα όρια εισοδήματος
 • οι αγρότες

Το ελάχιστο τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα θα ισχύσει με στοχευμένες εξαιρέσεις και μειώσεις. Αλλά, σε άλλες περιπτώσεις θα ισχύουν ειδικές προσαυξήσεις, που θα μπορούν να το αυξήσουν έως και στις 50.000 ευρώ, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως οι πολύ υψηλοί τζίροι ή τα πολλά έτη λειτουργίας της επιχείρησης.

Σε κάθε περίπτωση θα είναι μαχητό για όλους όσοι μπορούν να αποδείξουν (εφόσον μπουν στη διαδικασία της αμφισβήτησης και των ελέγχων) ότι διαβιούν με πραγματικά χαμηλό εισόδημα (φορολογητέο) κάτω από το ελάχιστο όριο των 10.920 ευρώ τον χρόνο ή όσο θα προβλέπεται πως ισχύει στην περίπτωσή τους.

Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, το 2022 το 71% των ελευθέρων επαγγελματιών δήλωσε εισόδημα κάτω από 10.920 ευρώ. Με το νέο σύστημα, υπολογίζεται ότι από τους 676.500 ελεύθερους επαγγελματίες, επιβάρυνση θα δουν 473.000 φορολογούμενοι. Η μέση επιβάρυνση θα είναι της τάξεως των 1.444 ευρώ. Αντιθέτως ελάφρυνση θα δουν 138.000 εξ αυτών (λόγω της μείωσης του τέλους επιτηδεύματος) της τάξεως των 560 ευρώ. Καμία απολύτως μεταβολή δε θα υποστούν 124.000 φορολογούμενοι.

Πότε μειώνεται

Μειώσεις προβλέπονται:

 • 50% για άτομα με αναπηρία
 • 50% για όσους δραστηριοποιούνται σε χωριά με έως 500 κατοίκους ή νησιά με έως και 3.000 κατοίκους

Επιπλέον, η ελάχιστη αμοιβή μειώνεται επίσης:

 • κατά 100% για νέες επιχειρήσεις για τα 3 πρώτα χρόνια από την ίδρυσή τους
 • κατά 67% κατά τον 4ο χρόνο λειτουργίας τους
 • 33% μείωση θα έχουν τον 5ο χρόνο λειτουργίας τους
 • καμία έκπτωση μετά τον 6ο χρόνο λειτουργίας (από την πρώτη έναρξη στην εφορία)

Πότε αυξάνεται

Υπό όρους η ελάχιστη αμοιβή των 10.920 ευρώ μπορεί και να προσαυξάνεται έως και στα 50.000 ευρώ, σε πολύ ειδικές περιπτώσεις επαγγελματιών.

Συγκεκριμένα, θα προσαυξάνεται:

1) κατά 10% για κάθε τρία χρόνια εργασίας μετά τα τρία πρώτα έτη. Δηλαδή:

 • 0% για τα πρώτα 3 χρόνια λειτουργίας
 • 10% για τα 4 ως 6 έτη λειτουργίας
 • 20% για τα 7 ως 9 έτη λειτουργίας
 • 30% για τα 10 έτη και άνω

2) αν απασχολεί υπαλλήλους και καταβάλει μισθούς ανώτερους από τα 10.920 ευρώ, τότε το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα θα ανέρχεται στο ύψος του υψηλότερου ετήσιου μισθού (έως 30.000 ευρώ) που δίνει ο ελεύθερος επαγγελματίας στο προσωπικό του.

3) με ένα ποσό ίσο με το 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας (μισθός, eργοδοτικές εισφορές, παροχές σε είδος) του προσωπικού που ο αυτοαπασχολούμενος απασχολεί στην επιχείρησή του, με ανώτατο όριο τις 15.000 ευρώ.

4) με ένα συντελεστή, όταν ο ετήσιος τζίρος του αυτοαπασχολούμενου είναι σημαντικά μεγαλύτερος από το μέσο όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ:

 • 35% για όσους ο ετήσιος τζίρος είναι μεγαλύτερος του 100% του μέσου όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ των μεγαλύτερων εσόδων
 • 70% για όσους ο ετήσιος τζίρος είναι μεγαλύτερος του 150% του μέσου όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ των μεγαλύτερων εσόδων
 • 100% για όσους ο ετήσιος τζίρος είναι μεγαλύτερος του 200% του μέσου όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ των μεγαλύτερων εσόδων, με ανώτατο όριο τις 50.000 ευρώ

*Πηγή: protothema.gr