Δήμος Καβάλας: Θέλετε να συμμετέχετε στη Διαβούλευση για την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου;

Πρόσκληση συμμετοχής για το Σχέδιο με το οποίο θα εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πεζή μετακίνηση στον κοινόχρηστο χώρο

Ο Δήμος Καβάλας, ξεκίνησε τις διαδικασίες εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας στην περιοχή αρμοδιότητάς του, για την εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών για ασφαλή, άνετη και απρόσκοπτη πεζή μετακίνηση στον κοινόχρηστο χώρο, εναρμονιζόμενος με τις κατευθύνσεις της ελληνικής πολιτείας, σύμφωνα με τον Ν. 4074/2012 «Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες».

Ως «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζής μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, χώρων εκτόνωσης, σημείων προσωρινής περίθαλψης και σημείων καταφυγής των πολιτών, που εκπονείται από τους δήμους για την περιοχή των διοικητικών τους ορίων (παρ. 10 του άρθρου 121 του ν. 4819/2021).

Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, ώστε να δημιουργείται, σε επίπεδο Δήμου, ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Από την ανάλυση και την αξιολόγηση μιας σειράς τεχνικών στοιχείων και για τις δύο πλευρές του κάθε οδικού τμήματος του προτεινόμενου δικτύου, προέκυψαν οι κατηγορίες παρεμβάσεων που θα πρέπει να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν, ώστε το συγκεκριμένο δίκτυο να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό και σύμφωνο με τις ανάγκες όλων των πολιτών, δίκτυο προσβασιμότητας.

Το προτεινόμενο Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας παρουσιάζεται στην  Πλατφόρμα διαβούλευσης του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr στην ενότητα Υπηρεσίες >  Διαβούλευση όπου μπορείτε να συμμετέχετε αποστέλλοντας τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας  μέχρι και τις  8/12/2023.

Σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με το δίκτυο προσβασιμότητας μπορείτε να στείλετε και στο e-mail: [email protected]

Σημειώνεται πως η εκπόνηση του συγκεκριμένου σχεδίου χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.