Το Επιμελητήριο Καβάλας επιμορφώνει και… πληρώνει τους εργαζόμενους!

Διαβάστε πώς θα κάνετε αίτηση για τα νέα επιδοτούμενα σεμινάρια που ξεκινούν και περιλαμβάνουν αντικείμενα από Marketing και Management μέχρι εκμάθηση τουρκικών

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης επιχειρήσεων “Enterprise Europe Network”, προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ 1-30 2017) που απευθύνονται σε εργαζομένους στις επιχειρήσεις που απασχολούν 1-30 άτομα. Η υλοποίηση των σχετικών σεμιναρίων, τα οποία θα είναι διάρκειας 32 ωρών.

Αντικείμενα κατάρτισης

  1. Εξαγωγές – προώθηση σε νέες αγορές
  2. Marketing
  3. Management
  4. Τούρκικα
  5. Τουρισμός παροχή υπηρεσιών
  6. Τεχνικές πωλήσεων – εξυπηρέτηση πελατών

Στα σεμινάρια θα μπορούν να λάβουν μέρος, εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%).

Σημειώνεται ότι στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση ποσού 5,00€ ανά ώρα ήτοι σε ολοκληρωμένα προγράμματα το ποσό των εκατόν εξήντα (160,00€) και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα συμπληρώνοντας τα έντυπα που υπάρχουν στο site του Επιμελητηρίου εδώ.

 Κάθε εργαζόμενος μπορεί να παρακολουθήσει ένα (1) σεμινάριο

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Καβάλας, υπεύθυνη κ. Σουλτάνα Μαυρομμάτη τηλ: 2510 222 212 εσωτ. 4 και κ. Αφροδίτη Μάρκου εσωτ 13.

 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Υποβολή αιτήσεων μέχρι Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017.