«Ανοίγουν» 23 θέσεις επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της ΠΑΜ-Θ

Πού μπορούν οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες να βρουν την προκήρυξη και την αίτηση συμμετοχής και πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήρτησε τη Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018 στην ιστοσελίδα του (επισκεφτείτε την εδώ) την υπ’ αριθ. 5570/13-08-2018 (ΑΔΑ: 7Ν6ΖΟΞΧΘ-04Ο) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση Καταλόγων Πλήρωσης 23 θέσεων επικουρικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων.

Συγκεκριμένα για τα Παραρτήματά του:

  • Χρόνιων Παθήσεων Δράμας
  • Χρόνιων Παθήσεων Καβάλας
  • Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης
  • Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής
  • Προστασίας Παιδιού Δράμας
  • Προστασίας Παιδιού Καβάλας και την Κεντρική Υπηρεσία του ΚΚΠ-ΠΑΜ-Θ

Προθεσμία υποβολής Αιτήσεων έως και την Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν ν’ αναζητούν την Προκήρυξη και την Αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Κέντρου και στα κατά τόπους Παραρτήματά του.