Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ: Εκδήλωση ενημέρωσης-διαβούλευσης για το πρόγραμμα LEADER

Η ενημέρωση αφορά στην υπό κατάρτιση Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης CLLD/LEADER για τη νέα Προγραμματική Περίοδο, καθώς και στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER

Με αφορμή την ολοκλήρωση της διαβούλευσης της νέας πρόσκλησης για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με την συμμετοχή των τοπικών Κοινοτήτων του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 (CLLD/LEADER), η Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022, στην αποθήκη του Τελωνείου Καβάλας στις 10:30.

Στην εκδήλωση θα γίνει ενημέρωση-διαβούλευση για την υπό κατάρτιση Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης CLLD/LEADER για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Επίσης θα γίνει σύντομη παρουσίαση των αποτελεσμάτων των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου καθώς και άλλων δράσεων της εταιρείας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της δράσης

  • 10:30-11:00 | Προσέλευση
  • 11:00-11:30 | Παρουσίαση της νέας πρόσκλησης για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με την συμμετοχή των Τοπικών Κοινοτήτων του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 (CLLD/LEADER), από τον Διευθυντή Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Νικόλαο Θωμαΐδη
  • 11:30-12:00 | Παρουσίαση των έργων διατοπικής/διακρατικής συνεργασίας του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Καβάλας, από την Υπεύθυνη υλοποίησης του Υπομέτρου 19.3 ΠΑΑ 2014-2020, Αθηνά Ιωαννίδου
  • 12:00-12:30 | Παρουσίαση των Έργων του Στόχου της Εδαφικής Συνεργασίας της Αναπτυξιακής Καβάλας Α.Ε. και της συμπληρωματικότητάς τους με τα Τοπικά Προγράμματα CLLD/LEADER, από τον κo Νικόλαο Θωμαΐδη
  • 12:30-14:00 | Συζήτηση-Διαβούλευση