Τουρισμός στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ: Ρουμάνοι, Τούρκοι και Βούλγαροι σώζουν την «παρτίδα» [έρευνα]

Τι «λένε» τα στοιχεία της νέας μελέτης του INSETE Intelligence για τον εισερχόμενο τουρισμό ανά Περιφέρεια - Στις χαμηλότερες θέσεις η ΠΑΜ-Θ - Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει;

Στις τελευταίες θέσεις σχετικά με τον Τουρισμό παρουσιάζει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης συγκριτικά με το 2019, σύκμφωνα με τη νέα μελέτη του INSETE που δημοσιεύτηκε και η οποία αναλύει τα στοιχεία εισερχόμενου τουρισμού 2022 σε επίπεδο Περιφερειών. Αναλύονται τα μεγέθη Επισκέψεων, Διανυκτερεύσεων και Εισπράξεων καθώς και οι βασικοί δείκτες Δαπάνη ανά Επίσκεψη, Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση και Μέση Διάρκεια Παραμονής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, οι Ρουμάνοι, οι Τούρκοι και οι Βούλγαροι είναι οι τρεις πληθυσμιακές ομάδες που ξοδεύουν τα περισσότερα επισκεπτόμενοι την περιοχή μας, σώζοντας την «παρτίδα».

Η έρευνα

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε τα στοιχεία του ταξιδιωτικού ισοζυγίου ανά Περιφέρεια και ανά χώρα προέλευσης των επισκεπτών (Τράπεζα της Ελλάδας, 2022). Η συγκέντρωση και επεξεργασία ταξιδιωτικών στοιχείων ανά Περιφέρεια, όπως αυτά συλλέγονται μέσω της Έρευνας Συνόρων (Εθνικά Στατιστικά Στοιχεία –Πηγές και Τρόποι Μέτρησης, 2016), ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016 και έκτοτε η Τράπεζα της Ελλάδος συγκεντρώνει στοιχεία και για την περιφερειακή κατανομή των ταξιδιωτικών εισπράξεων, των επισκέψεων, των διανυκτερεύσεων και των εισερχόμενων ταξιδιωτών (Οικονομικό Δελτίο, 2006).

Η ταξινόμηση των Περιφερειών γίνεται σύμφωνα με την επίσημη στατιστική ταξινόμηση της ΕΕ (NUTS 2013/EU-28) και συγκεκριμένα με το δεύτερο επίπεδο αυτής (NUTS 2), που συμπίπτει με τη διοικητική διαίρεση της χώρας σε 13 Περιφέρειες.

Η παρούσα μελέτη αναλύει τα στοιχεία σε επίπεδο Περιφερειών, με στόχο των βασικών μεγεθών της Ελλάδας. Αναλύονται τα μεγέθη για τις:

  • Επισκέψεις
  • Διανυκτερεύσεις
  • Εισπράξεις

καθώς και για τους βασικούς δείκτες:

  • Δαπάνη ανά επίσκεψη
  • Δαπάνη ανά διανυκτέρευση
  • Μέση διάρκεια παραμονής

Κύρια σημεία

Το 2022 στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 31.367 χιλ. επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας, παρουσιάζοντας μείωση -14,4% σε σύγκριση με το 2019 που είχαν πραγματοποιηθεί 36.643 χιλ. επισκέψεις. Η πλειοψηφία των Περιφερειών παρουσίασε μείωση στον αριθμό των επισκέψεων. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι Περιφέρειες Ηπείρου και οι Ιόνιων Νήσων, όπου παρατηρήθηκε αύξηση +4,8% και +4,2% αντίστοιχα ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις παρουσιάστηκαν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά -71,4% και στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατά -45,4%.

Ο αριθμός των επισκέψεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των επισκεπτών που το 2022 διαμορφώθηκε σε 27.836 χιλ. (-11,2% σε σχέση με το 2019) καθώς ένας επισκέπτης μπορεί να επισκεφθεί περισσότερες από μία Περιφέρειες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ελλάδα.

Στην πρώτη θέση κατάταξης των χωρών, με βάση τον αριθμό των επισκέψεων το 2022, ανέβηκε το Ηνωμένο Βασίλειο, στην δεύτερη θέση υποχώρησε η Γερμανία ενώ στην τρίτη θέση ανέβηκε η Γαλλία. Οι ΗΠΑ παρέμειναν στην τέταρτη θέση ενώ η Βουλγαρία υποχώρησε στην πέμπτη θέση.

Ο κάθε επισκέπτης της Ελλάδας (που αντιστοιχεί σε μια άφιξη) κατά μέσο όρο επισκέφτηκε 1,13 Περιφέρειες το 2022 (έναντι 1,17 το 2019). Σημαντική διαφοροποίηση παρατηρείται στους επισκέπτες από τις «long haul» αγορές, καθώς σε ένα ταξίδι στην Ελλάδα τείνουν να επισκέπτονται σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό Περιφερειών. Ενδεικτικά: Καναδάς (1,81 επισκέψεις ανά επισκέπτη), Η.Π.Α. (1,76) και Αυστραλία (1,55).

Οι διανυκτερεύσεις ανήλθαν στις 216.949 χιλ. το 2022 παρουσιάζοντας μείωση -6,7% σε σχέση με το 2019. Η πλειοψηφία των Περιφερειών παρουσίασε μείωση στον αριθμό των διανυκτερεύσεων. Εξαίρεση αποτέλεσαν η Περιφέρεια Πελοποννήσου (+24,4%), η Περιφέρειας Αττική; (+3,3%) και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (+1,2%) ενώ οριακή ήταν η μείωση στην Στερεά Ελλάδα (-0,5%). Οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες μειώσεις καταγράφηκαν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (-42,1%) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (-36,1%).

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 17.257 εκατ. € το 2022 παρουσιάζοντας μείωση -2,4% σε σχέση με το 2019. Η πλειοψηφία των Περιφερειών παρουσίασε μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων. Εξαίρεση αποτέλεσαν η Περιφέρεια Πελοποννήσου (+8,7%), η Περιφέρεια Αττικής (+9,9%) και η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων (+36,4%), δηλαδή οι ίδιες Περιφέρειες που παρουσίασαν και αύξηση διανυκτερεύσεων. Αύξηση καταγράφηκε και στις Περιφέρειες: Κρήτης (+1,7%) και Στερεάς Ελλάδας (+20,4%). Στην Περιφέρεια Ηπείρου σημειώθηκε οριακή μείωση (-0,4%). Οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες μειώσεις καταγράφηκαν στις Περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας (-35,6%), Θεσσαλίας (-35,0%) και Κεντρικής Μακεδονίας (-32,8%).

Στις πέντε κύριες τουριστικές Περιφέρειες (Νοτίου Αιγαίου, Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Ιονίων Νήσων) πραγματοποιήθηκε το 83,5% των επισκέψεων, το 85,9% των διανυκτερεύσεων και το 88,9% των εισπράξεων.

Η δαπάνη ανά επίσκεψη αυξήθηκε σε σχέση με το 2019 (+14,0%, από 482 € σε 550 €) κυρίως λόγω αύξησης της μέσης διάρκειας παραμονής (+9,0% από 6,3 σε 6,9), και σε μικρότερο βαθμό λόγω αύξησης της δαπάνης ανά διανυκτέρευση (+4,6%, από 76 € σε 80 €). Σημαντική διαφοροποίηση παρατηρείται στους τρεις δείκτες μεταξύ των Περιφερειών:

  1. Η υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη το 2022 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με 821 € παρουσιάζοντας αύξηση +30,9%. Η χαμηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου, μόλις 240 €, παρουσιάζοντας μείωση -5,0%. Η δαπάνη ανά επίσκεψη σε τέσσερεις Περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο) παρουσίασε μείωση ενώ στις υπόλοιπες εννέα αύξηση. 
  2. Η υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση το 2022 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με 109 € παρουσιάζοντας αύξηση +34,8%. Αντίθετα, η χαμηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση καταγράφηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 45 €, μείωση -19,2%. Η δαπάνη ανά διανυκτέρευση σε τέσσερεις Περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο, Πελοπόννησος, Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία) παρουσίασε μείωση ενώ στις υπόλοιπες εννέα αύξηση. 
  3. Η υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής το 2022 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με 10,9 διανυκτερεύσεις παρουσιάζοντας αύξηση +35,4%. Η χαμηλότερη μέση διάρκεια παραμονής ήταν 2,9 διανυκτερεύσεις και σημειώθηκε στην Περιφέρειας Ηπείρου καταγράφοντας μείωση -24,3%. Η μέση διάρκεια παραμονής σε τέσσερεις Περιφέρειες (Ιόνιοι Νήσοι, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος και οριακά το Νότιο Αιγαίο) παρουσίασε μείωση ενώ στις υπόλοιπες εννέα αύξηση.

1. Ανάλυση των στοιχείων του ταξιδιωτικού ισοζυγίου πληρωμών και βασικών δεικτών ανά Περιφέρεια

1.1 Επισκέψεις ανά Αγορά

Το 2022 στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 31.367 χιλ. επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας, παρουσιάζοντας μείωση -14,4% σε σύγκριση με το 2019 που είχαν πραγματοποιηθεί 36.643 χιλ. επισκέψεις (Πίνακας 1). Ο αριθμός των επισκέψεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των επισκεπτών που το 2022 διαμορφώθηκε σε 27.836 χιλ. (-11,2% σε σχέση με το 2019) καθώς ένας επισκέπτης μπορεί να επισκεφθεί περισσότερες από μία Περιφέρειες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ελλάδα.

Στην πρώτη θέση κατάταξης των χωρών, με βάση τον αριθμό των επισκέψεων το 2022, ανέβηκε το Ηνωμένο Βασίλειο με 4.781 χιλ. επισκέψεις παρουσιάζοντας αύξηση +25,5% σε σύγκριση με το 2019.

Στην δεύτερη θέση με 4.697 χιλ. επισκέψεις υποχώρησε η Γερμανία καταγράφοντας αύξηση +5,9%.

Στην τρίτη θέση με 2.146 επισκέψεις ανέβηκε η Γαλλία παρουσιάζοντας αύξηση +12,2% και ακολούθησαν οι ΗΠΑ με 1.913 χιλ. επισκέψεις, παρουσιάζοντας μείωση κατά -12,4%.

Η πρώτη πεντάδα των χωρών συμπληρώνεται από την Βουλγαρία με 1.866 χιλ. επισκέψεις, η οποία υποχώρησε 3 θέσεις στον πίνακα κατάταξης και βρέθηκε στην πέμπτη θέση καταγράφοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, από τις υπό ανάλυση χώρες κατά -52,8%. Ακολουθεί η Ιταλία, η οποία παρέμεινε στην έκτη θέση το 2022 με 1.566 χιλ. επισκέψεις καταγράφοντας μείωση -15,6%. Αμετάβλητη στον πίνακα κατάταξης παρέμεινε και η Ρουμανία με 1.427 χιλ. επισκέψεις παρόλο που κατέγραψε οριακή μείωση -1,7%.

Αύξηση κατά +26,5% παρουσίασε ο αριθμός επισκέψεων (1.159 χιλ.) από την Ολλανδία, η όποια ανέβηκε στη όγδοη θέση από την 12η το 2019. Η Αλβανία παρέμεινε στην ένατη θέση με 961 χιλ. επισκέψεις παρουσιάζοντας μείωση -9,4%. Η δεκάδα συμπληρώνεται με την Πολωνία, η οποία κέρδισε 3 θέσεις στον πίνακα κατάταξης καταγράφοντας 840 χιλ. επισκέψεις σημειώνοντας μείωση -6,7%.

Στην 11η θέση ανέβηκε η Κύπρος παρόλο που σημείωσε μείωση -8,6% με 819 χιλ. επισκέψεις. Αντίθετα η Βόρεια Μακεδονία υποχώρησε μια θέση στην κατάταξη και βρέθηκε στη 12η θέση με 771 χιλ. επισκέψεις καταγράφοντάς μείωση -19,8%. Στη 13 η θέση υποχώρησε η Σερβία χάνοντας 3 θέσεις στην κατάταξη, με τις επισκέψεις να διαμορφώνονται σε 735 χιλ. σημειώνοντας μείωση κατά -29,9%. Η Αυστρία ανέβηκε στην 14η θέση, κερδίζοντας 4 θέσεις στον αντίστοιχο πίνακα, με τις επισκέψεις να διαμορφώνονται σε 656 χιλ. παρόλο που κατέγραψε μείωση κατά -2,3%. Στην τελευταία θέση βρέθηκε η Τουρκία με 599 χιλ. επισκέψεις καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση -53,7%.

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Πίνακα 1, οι επισκέπτες από τις περισσότερες χώρες επισκέφθηκαν το 2022 λιγότερες Περιφέρειες απ’ ότι το 2019. Οριακή εξαίρεση αποτελούν οι επισκέπτες από την Βουλγαρία ενώ τον ίδιο αριθμό Περιφερειών επισκέφθηκαν οι επισκέπτες από την Αλβανία και την Κύπρο.

Κατά μέσο όρο, ο κάθε επισκέπτης της Ελλάδας (που αντιστοιχεί σε μια άφιξη) επισκέφτηκε 1,13 Περιφέρειες το 2022 ενώ το 2019 επισκεπτόταν 1,17 Περιφέρειες. Σημαντική διαφοροποίηση παρατηρείται στους επισκέπτες από τις «long haul» αγορές, καθώς σε ένα ταξίδι στην Ελλάδα τείνουν να επισκέπτονται σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό Περιφερειών. Ενδεικτικά: Καναδάς (1,81 επισκέψεις ανά επισκέπτη), Η.Π.Α. (1,76) και Αυστραλία (1,55). Περισσότερες Περιφέρειες σε σύγκριση με το μέσο όρο επισκέπτονται και οι επισκέπτες από την Ισπανία (1,50) και την Γαλλία (1,22) και οριακά από την Ελβετία (1,17), τη Σουηδία (1,16) και τη Λιθουανία(1,13).

1.2 Επισκέψεις ανά Περιφέρεια

Oι επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας διαμορφώθηκαν στις 31.367 χιλ. το 2022 παρουσιάζοντας μείωση -14,4% σε σύγκριση με το 2019, (Πίνακας 3). Η πλειοψηφία των Περιφερειών παρουσίασε μείωση στον αριθμό των επισκέψεων. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι Περιφέρειες Ηπείρου και οι Ιονίων Νήσων, όπου παρατηρήθηκε αύξηση +4,8% και +4,2% αντίστοιχα. Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρουσιάστηκαν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά -71,4% και στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατά -45,4%.

1.2.1 Κατάταξη Περιφερειών βάσει Επισκέψεων

Στην πρώτη θέση διατηρήθηκε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καταγράφοντας μείωση -2,9% με 6.696 χιλ. επισκέψεις, ενώ στη δεύτερη θέση, ανέβηκε η Περιφέρεια Αττικής, παρουσιάζοντας μείωση -5,1% με 5.624 χιλ. επισκέψεις. Στην τρίτη θέση υποχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζοντας μείωση -17,6% με 5.568 χιλ. επισκέψεις ενώ στην τέταρτη θέση παρέμεινε η Περιφέρεια Κρήτης καταγράφοντας μείωση -3,3% με τις επισκέψεις να διαμορφώνονται σε 5.114 χιλιάδες.

Αύξηση κατά +4,2% παρουσίασε και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ενώ οι επισκέψεις διαμορφώθηκαν σε 3.176 χιλ., ανεβαίνοντας στην πέμπτη θέση του πίνακα κατάταξης.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση -71,4% και υποχώρησε στην έκτη θέση με τις επισκέψεις να διαμορφώνονται σε 1.096 χιλιάδες. Στην έβδομη θέση παρέμεινε η Περιφέρεια Ηπείρου με 1.083 χιλ. επισκέψεις, παρουσιάζοντας αύξηση +4,8%. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε σύγκριση με το 2019 παρουσίασε οριακή μείωση -0,9% ενώ καταγράφηκαν 891 χιλ. επισκέψεις. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας οι επισκέψεις διαμορφώθηκαν σε 646 χιλ. σημειώνοντας μείωση -19,8% και ακολουθήσε η Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οι επισκέψεις διαμορφώθηκαν σε 582 χιλ. σημειώνοντας μείωση -28,7%.

Οι υπόλοιπες Περιφέρειες διατήρησαν τη θέση τους σε σύγκριση με το 2019. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με 521 χιλ. επισκέψεις. κατέγραψε μείωση -23,2%. Στις τελευταίες θέσεις, βρέθηκαν οι Περιφέρειες Βόρειου Αιγαίου (196 χιλ.) και Δυτικής Μακεδονίας (174 χιλ.) καταγράφοντας μείωση -45,4% και -42,9% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την κατανομή των επισκέψεων στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας που αποτυπώνονται στο Γράφημα 1, το 83,5% των επισκέψεων πραγματοποιήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (21,3%), Αττικής (17,9%), Κεντρικής Μακεδονίας (17,8%), Κρήτης (16,3%) και Ιονίων Νήσων (10,1%).

Στο σύνολο των υπόλοιπων Περιφερειών αντιστοιχεί μόλις το 16,5% των επισκέψεων το 2022. Ακολουθεί η ποσοστιαία κατανομή των επισκέψεων για τις υπόλοιπες Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Ηπείρου (3,5% αντίστοιχα), Πελοποννήσου (2,8%), Θεσσαλίας (2,1%), Δυτικής Ελλάδας (1,9%), Στερεάς Ελλάδας (1,7%) και Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας (0,6% αντίστοιχα).

1.2.2 Τοp-3 κύριων αγορών ανά Περιφέρεια βάσει Επισκέψεων

Την πρώτη θέση στις επισκέψεις -ανάμεσα στις 13 Περιφέρειες της χώρας–κατέχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 6.696 χιλ. επισκέψεις. Το μεγαλύτερο μέρος των επισκέψεων προήλθε από την Γερμανία (1.333 χιλ.) και ακολούθησαν οι επισκέψεις ταξιδιωτών από το Ην. Βασίλειο (1.176 χιλ.) και τις ΗΠΑ (596 χιλ.) (Χάρτης 1). Στην δεύτερη θέση βρέθηκε η Περιφέρεια Αττικής ανέρχονται με τις επισκέψεις να διαμορφώνονται σε 5.624 χιλ. έχοντας κύριες πηγές τις ΗΠΑ (732 χιλ.), το Ην. Βασίλειο (678 χιλ.) και την Γερμανία (468 χιλ.).

Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας με 5.568 χιλ. επισκέψεις, με την πλειονότητα των επισκέψεων να προέρχεται από τη Βουλγαρία (1.230 χιλ.). Ακολούθησαν οι επισκέψεις από την Γερμανία (854 χιλ.) και την Βόρεια Μακεδονία (758 χιλ.). Ακολούθησε η Περιφέρεια Κρήτης με τις επισκέψεις να διαμορφώνονται σε 5.114 χιλιάδες, εκ των όποιων από Ην. Βασίλειο προήλθαν 1.235 χιλ., την Γερμανία προήλθαν 1.049 χιλ. και την Γαλλία 548 χιλιάδες. Την πεντάδα των Περιφερειών συμπληρώνει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με 3.176 χιλ. επισκέψεις. Ο κύριος όγκος των επισκέψεων να προήλθε από το Ην. Βασίλειο (993 χιλ.) και ακολούθησαν η Γερμανία (462 χιλ.) και η Ιταλία (344 χιλ.).

Στην έκτη θέση βρέθηκε η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης οι επισκέψεις διαμορφώθηκαν σε 1.096 χιλ. με τον κύριο όγκο επισκέψεων να προέρχεται από την Ρουμανία (325 χιλ.), την Τουρκία (283 χιλ.) και την Βουλγαρία (151 χιλ.). Στην έβδομη θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Ηπείρου με 1.083 χιλ. επισκέψεις με κύρια αγορά την Αλβανία (196 χιλ.) ενώ ακολούθησαν χαμηλότερα το Ηνωμένο Βασίλειο (52 χιλ.) και η Γερμανία (50 χιλ.). Στη όγδοη θέση διατηρήθηκε η Περιφέρεια Πελοποννήσου με 891 χιλ. επισκέψεις έχοντας ως κύριες πηγές τη Γερμανία (132 χιλ.), τη Γαλλία (109 χιλ.) και το Ηνωμένο Βασίλειο (94 χιλ.). Στην ένατη θέση βρίσκεται της Θεσσαλίας, με 646 χιλ. επισκέψεις, με κύριες πηγές το Ην. Βασίλειο (141 χιλ.), την Ιταλία (73 χιλ.) και την Γερμανία (66 χιλ.). Τη δεκάδα συμπληρώνει η Περιφέρεια η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 582 χιλ. επισκέψεις έχοντας ως κύρια αγορά την Αλβανία (101 χιλ.) ενώ ακολούθησαν χαμηλότερα η Γερμανία (70 χιλ.) και η Γαλλία (54 χιλ.).

Οι επισκέψεις για τη Στερεά Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 521 χιλ. και προήλθαν κυρίως από την Γερμανία και τις ΗΠΑ (71 χιλ. αντίστοιχα) και την Γαλλία (61 χιλ.). Στη 12η θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με 196 χιλ. επισκέψεις έχοντας κύριες πηγές το Ηνωμένο Βασίλειο (30 χιλ.), την Γερμανία (24 χιλ.) και τις Η.Π.Α. (19 χιλ.).

Στην τελευταία θέση των επισκέψεων βρέθηκε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με 174 χιλ. επισκέψεις έχοντας κύρια αγορά την Αλβανία (96 χιλ.) ενώ ακολούθησαν σημαντικά χαμηλότερα η Γερμανία (27 χιλ.) και η Βουλγαρία (μόλις 4 χιλ.). Στο χάρτη 1 παρουσιάζονται οι τρεις κύριες χώρες προέλευσης σε κάθε Περιφέρεια βάσει του αριθμού των επισκέψεων.

1.3 Διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών ανά Περιφέρεια

Οι διανυκτερεύσεις των ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 216.949 χιλ. το 2022 παρουσιάζοντας μείωση -6,7% σε σχέση με το 2019. (Πίνακας 4). Η πλειοψηφία των Περιφερειών παρουσίασε μείωση στον αριθμό των διανυκτερεύσεων. Εξαίρεση αποτέλεσαν η Περιφέρεια Πελοποννήσου (+24,4%), η Περιφέρειας Αττικής (+3,3%) και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (+1,2%) ενώ οριακή ήταν η μείωση στην Στερεά Ελλάδα (-0,5%). Οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες μειώσεις καταγράφηκαν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (-42,1%) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (-36,1%).

1.3.1 Κατάταξη Περιφερειών βάσει Διανυκτερεύσεων

Στην πρώτη θέση της κατάταξης, με 51.371 χιλ. διανυκτερεύσεις, διατηρήθηκε η Περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου παρουσιάζοντας μείωση -3,4%. Στη δεύτερη θέση παρέμεινε η Περιφέρεια Κρήτης με 41.891 χιλ. με μείωση -3,2%. Στην τρίτη θέση ανέβηκε η Περιφέρεια Αττικής με 35.135 χιλ. διανυκτερεύσεις, καταγράφοντας αύξηση +3,3%. Στην τέταρτη θέση υποχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 33.926 χιλ. διανυκτερεύσεις παρουσιάζοντας μείωση -16,9% ενώ στην πέμπτη θέση παρέμεινε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με 24.026 χιλ. διανυκτερεύσεις με αύξηση κατά +1,2%.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου με 8.042 χιλ. διανυκτερεύσεις κατέγραψε αύξηση +24,4% κερδίζοντας μία θέση στον πίνακα κατάταξης. Αντίθετα η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 5.891 χιλ. διανυκτερεύσεις κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση κατά -42,1% και υποχώρησε στην έβδομη θέση. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με 4.436 χιλ. διανυκτερεύσεις διατήρησε τη θέση της, παρουσιάζοντας μείωση -9,3%. Μια θέση κέρδισε η Περιφέρεια Ηπείρου με 3.178 χιλ. διανυκτερεύσεις, παρόλη τη μείωση κατά -20,6% που κατέγραψε. Στη δέκατη θέση υποχώρησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 2.977 χιλ. διανυκτερεύσεις σημειώνοντας μείωση -34,3%. Αμετάβλητη στην 11η θέση παρέμεινε η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας παρότι σημειώθηκε οριακή μείωση κατά -0,5%, με 2.962 χιλ. διανυκτερεύσεις. Στην 12η θέση παρότι κατέγραψε μείωση κατά -26,1%, παρέμεινε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με 2.144 χιλ. διανυκτερεύσεις. Στην τελευταία θέση βρέθηκε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με 971 χιλ. διανυκτερεύσεις καταγράφοντας μείωση -36,1%.

Σύμφωνα με την κατανομή των διανυκτερεύσεων στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας που αποτυπώνονται στο Γράφημα 2, το 85,9% των διανυκτερεύσεων πραγματοποιήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (23,7%), Κρήτης (19,3%), Αττικής (16,2%), Κεντρικής Μακεδονίας (15,6%) και Ιονίων Νήσων (11,1%).

Στο σύνολο των υπόλοιπων Περιφερειών αντιστοιχούν 14,1% διανυκτερεύσεις επί του συνόλου. Ακολουθεί η ποσοστιαία κατανομή των διανυκτερεύσεων ανά Περιφέρεια: Πελοποννήσου (3,7%), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (2,7%), Θεσσαλίας (2,0%), Ηπείρου (1,5%), Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Ελλάδας (1,4% αντίστοιχα), Βορείου Αιγαίου (1,0%) και Δυτικής Μακεδονίας (0,4%).

1.3.2 Τοp-3 κύριων αγορών ανά Περιφέρεια βάσει Διανυκτερεύσεων

Την πρώτη θέση στις διανυκτερεύσεις – ανάμεσα στις 13 Περιφέρειες της χώρας – κατέχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 51.371 χιλ. διανυκτερεύσεις. Το μεγαλύτερο μέρος των διανυκτερεύσεων προήλθε από τη Γερμανία (10.890 χιλ.) και ακολούθησαν οι διανυκτερεύσεις των ταξιδιωτών από το Ην. Βασίλειο (9.474 χιλ.) και την Γαλλία (4.264 χιλ.) (Χάρτης 2).

Η Περιφέρεια Κρήτης βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 41.891 χιλ. διανυκτερεύσεις έχοντας ως κύριες πηγές το Ην. Βασίλειο (10.717 χιλ.)., την Γερμανία (9.189 χιλ.) και σημαντικά χαμηλότερα την Γαλλία (3.959 χιλ.). Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται στην τρίτη θέση με 35.135 διανυκτερεύσεις με τον κύριο όγκο να προέρχεται από τις ΗΠΑ (4.111 χιλ.) και το Ην. Βασίλειο (3.938 χιλ.) ενώ ακολουθούν οι διανυκτερεύσεις των ταξιδιωτών από την Γερμανία (3.620 χιλ.). Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 33.926 χιλ. διανυκτερεύσεις, όπου οι ταξιδιώτες από την Γερμανία πραγματοποίησαν 11.089 χιλ. διανυκτερεύσεις και αποτέλεσαν την κύρια αγορά ενώ ακολουθήσαν οι ταξιδιώτες από την Ρουμανία και την Σερβία με 3.751 χιλ. και 2.619 χιλ. διανυκτερεύσεις αντίστοιχα. Την πεντάδα των Περιφερειών συμπληρώνει η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων με 24.026 χιλ. διανυκτερεύσεις. Το μεγαλύτερο μέρος των διανυκτερεύσεων προήλθε από το Ην. Βασίλειο (7.912 χιλ.) και ακολούθησαν χαμηλότερα οι διανυκτερεύσεις των ταξιδιωτών από τη Γερμανία (3.471 χιλ.) και από την Ιταλία (2.556 χιλ.).

Στην έκτη θέση βρέθηκε η Περιφέρεια Πελοποννήσου με 8.042 χιλ. διανυκτερεύσεις οι οποίες προέρχονται από την Γερμανία (1.778 χιλ.), την Γαλλία (1.023 χιλ.) και το Ην. Βασίλειο (720 χιλ.). Στην έβδομη θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης (5.891 χιλ.) με κύρια αγορά την Ρουμανία (2.481 χιλ.) και ακολουθούν η Τουρκία (799 χιλ.) και η Γερμανία (679 χιλ.). Ακολούθησε η Περιφέρεια της Θεσσαλίας με 4.436 χιλ. διανυκτερεύσεις έχοντας κύριες πηγές το Ηνωμένο Βασίλειο (1.124 χιλ.), τη Γερμανία (683 χιλ.) και την Ιταλία (426 χιλ.). Στην ένατη θέση βρέθηκε η Περιφέρεια Ηπείρου με 3.178 χιλ. διανυκτερεύσεις έχοντας ως κύριες αγορές την Γερμανία (483 χιλ.), το Ην. Βασίλειο (420 χιλ.) και την Αλβανία (326 χιλ.). Την δεκάδα συμπληρώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 2.977 χιλ. διανυκτερεύσεις. Μεγάλος όγκος των διανυκτερεύσεων αυτών, προήλθε κυρίως από την Γερμανία (451 χιλ.) ενώ ακολουθούν το Ην. Βασίλειο (300 χιλ.) και η Γαλλία (212 χιλ.).

Στην 11η θέση του πίνακα κατάταξης βρίσκεται η Στερεά Ελλάδα με 2.962 χιλ. διανυκτερεύσεις με κύρια πηγή την Γερμανία (558 χιλ.) ενώ ακολουθούν το Ην. Βασίλειο (359 χιλ.) και οι ΗΠΑ (262 χιλ.). Στην 12η θέση βρέθηκε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με 2.144 χιλ. διανυκτερεύσεις. Η πλειονότητα αυτών των διανυκτερεύσεων προήλθε από τις ΗΠΑ (346 χιλ.) ενώ ακολούθησαν το Ην. Βασίλειο (312 χιλ.) και η Γερμανία (232 χιλ.).

Στην τελευταία θέση της κατάταξης των Περιφερειών βρέθηκε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με 971 χιλ. διανυκτερεύσεις, εκ των οποίων πάνω από το 50% προήλθε από τηv Γερμανία (513 χιλ.) ενώ ακολούθησαν η Αλβανία (225 χιλ.) και σημαντικά χαμηλότερα η Βουλγαρία (με μόλις 8 χιλιάδες). Στον χάρτη 2 παρουσιάζονται οι τρεις κύριες χώρες προέλευσης για κάθε Περιφέρεια βάσει του αριθμού των διανυκτερεύσεων

Διαβάστε όλη την έρευνα του INSETE πατώντας εδώ