5ο Γυμνάσιο Καβάλας: Οι μαθητές που προάγονται ή απολύονται

Διαβάστε όλα τα ονόματα

Μαθητές Α’ Γυμνασίου 2016-2017 που προάγονται

 

 

Μαθητές Β’ Γυμνασίου 2016-2017 που προάγονται

 

Μαθητές Γ’ Γυμνασίου 2016-2017 που απολύονται