Εσπερινό Γυμνάσιο Καβάλας: Οι αριστούχοι της Α’, Β’ και Γ’ Τάξης

Διαβάστε όλα τα ονόματα

Τάξη Α’

Πρέλα Βαλμίρα  18 8/10

 

Τάξη Β’

Γραμμάτη Ευαγγελία 20
Καπακτσή Δέσποινα 19 9/11
Μακρίδου Αντωνία 19 8/11
Τζιβάνης Ιωάννης 19 3/11

 

Τάξη Γ’

Λαμδά Μαρία 20
Τζιβάνη Μαρία Σωτηρία 18 10/11
Μησίνης Αναστάσιος 18 8/11
Τζελάτη Σταματία 18 6/11