Επιστολή Μαρκόπουλου σε Σταθάκη για την έγκριση του Χωροταξικού Πλαισίου της ΑΜ-Θ

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Καβάλας, το νέο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο το οποίο ενέκρινε ο υπουργός, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον ενιαίο αναπτυξιακό πόλο για τον οποίο συμφώνησε το Περιφερειακό Συμβούλιο

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, Θόδωρος Μαρκόπουλος ζητάει με επιστολή του και σε αυστηρό ύφος από τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Γιώργο Σταθάκη να άρει την έγκριση της αναθεώρησης και αντικατάστασης του προγενέστερου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας ΑΜ-Θ με το νέο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο, το οποίο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, εμφανίζει ένα κεντρικό περιφερειακό δίπολο, αυτό της Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης και τρεις περιφερειακούς πόλους με την Καβάλα, τη Δράμα και την Ξάνθη.

Αναλυτικά η επιστολή Μαρκόπουλου

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
μέσω δημοσιευμάτων ενημερωθήκαμε πως στις 4/10/2018, με απόφαση που υπογράψατε, εγκρίθηκε το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, το οποίο αναθεωρεί και αντικαθιστά το προγενέστερο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της περιφέρειας μας.

Στις 11/12/2015 η Περιφέρεια ΑΜ-Θ είχε γνωμοδοτήσει για το Β1 στάδιο της μελέτης «Αξιολόγηση, αναθεώρηση & εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης», προτείνοντας σημαντικές βελτιώσεις και επισημαίνοντας σημαντικές παραλείψεις (Εισήγηση ΠΠΧΣΑΑ ΠΑΜΘ – Β1 Στάδιο).

Από κάποια δημοσιεύματα προκύπτει πως κάποιες από τις προτάσεις της Περιφέρειας υιοθετήθηκαν όπως εκείνης της ισχυροποίησης των πέντε κάθετων αξόνων στο πρότυπο χωρικής οργάνωσης, ώστε να εκφραστεί η διασυνοριακή και διαπεριφερειακή δυναμική της Περιφέρειας, καθώς και εκείνης  του χαρακτηρισμού των λιμενικών πυλών της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης ως διεθνών.

Από κάποια άλλα όμως, όπως το άρθρο της Καθημερινής στις 05/10/2018, φαίνεται πως το μοντέλο που προτείνει το νέο περιφερειακό χωροταξικό για την ανάπτυξη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι ένα ισχυρό αστικό δίπολο Κομοτηνή/Αλεξανδρούπολη και τρεις περιφερειακοί πόλοι Ξάνθη, Καβάλα και Δράμα, μοντέλο που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις προτάσεις της Περιφέρειας μας  η οποία είχε προτείνει (απόφαση Π.Σ.) τη διατήρηση του δίπολου Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης με ταυτόχρονη αναβάθμιση του ρόλου των αστικών κέντρων Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης ως πρωτευόντων εθνικών πόλων, στο πλαίσιο συγκρότησης ενός ενιαίου αναπτυξιακού πόλου.

Επειδή, είναι αδύνατο να εντοπίσουμε τις αλλαγές που υιοθετήθηκαν στο νέο Χωροταξικό Σχέδιο και είναι εύλογο να διατηρούμε τις ανησυχίες μας, θεωρούμε αναγκαίο να ζητήσουμε από εσάς να μας αποσταλεί άμεσα το τελικό κείμενο του νέου ΠΧΠ.