Πρώτη συνεδρίαση εν όψει Αντιπυρικής Περιόδου

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για το σχεδιασμό και τις δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων των δασικών πυρκαγιών

Συγκλήθηκε και συνεδρίασε τη Δευτέρα 19-4-2021 το A της ΠΕ Καβάλας με θέμα: «Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Κινδύνων λόγω των Δασικών Πυρκαγιών».

Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος του ΣΟΠΠ ΠΕ Καβάλας, Κωνσταντίνος  Αντωνιάδης, παραβρέθηκαν ο Διοικητής της ΠΕΠΥΔ ΑΜΘ Αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος Κούκουρας Κωνσταντίνος, ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της ΠΑΜΘ Πρόδρομος Φωτακίδης, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Αλέξης Πολίτης και Αρχέλαος Γρανάς, ο Δήμαρχος Θάσου Λευτέρης Κυριακίδης, από τον Δήμο Καβάλας ο υπεύθυνος για θέματα Πολιτικής Προστασίας Γεώργιος Μουμτσής, από τον Δήμο Παγγαίου ο υπεύθυνος για θέματα Πολιτικής Προστασίας Θεόδωρος Τσαβδαρίδης, από το Δήμο Νέστου ο Αντιδήμαρχος για θέματα Πολιτικής Προστασίας Αλέξανδρος Πουταχίδης Αλέξανδρος, η Δ/ντρια της Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Κρυσταλένια Γεωργιάδου, ο Προϊστάμενος του τμ. Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Καβάλας Σταύρος Κιβράκης, υπηρεσιακοί παράγοντες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, καθώς επίσης εκπρόσωποι Υπηρεσιών που αποτελούν τακτικά μέλη του ΣΟΠΠ ΠΕ Καβάλας και φορείς της ΠΕ Καβάλας και ΠΕ Θάσου που προσκλήθηκαν.

Σχετικά με το θέμα των πυρκαγιών κατά την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο, αναφέρθηκαν οι αρμοδιότητες του κάθε φορέα καθώς επίσης και οι ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο καθένας, ούτως ώστε να είναι σε ετοιμότητα κατά τη νέα αντιπυρική περίοδο (Μάιος έως και Οκτώβριος 2021). Μεταξύ των προβλημάτων που τέθηκαν ήταν και η έλλειψη προσωπικού, χρημάτων και μέσων των φορέων, πράγματα που δυσκολεύουν το έργο τους. Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ΑΜΘ, στη συνέχεια, θα ολοκληρώσει τον σχεδιασμό της για όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Τέθηκαν οι προτεραιότητες που θα πρέπει διεξοδικά να απασχολήσουν τις συνεδριάσεις των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων των Δήμων, ενώ συζητήθηκαν και ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τον χειρισμό π.χ. της απαγόρευσης της κυκλοφορίας κατά την αντιπυρική περίοδο.

Στο τέλος, πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, το ΣΟΠΠ ενέκρινε την εισήγηση του Προέδρου του και παρείχε την εξουσιοδότηση για την έκδοση αποφάσεων απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

Τα Πρακτικά της Συνεδρίασης θα δημοσιοποιηθούν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.