Στη Βουλή η χάραξη του Ε61 μέσω ΚΚΕ

Οι βουλευτές του ΚΚΕ Σάκης Βαρδαλής και Γιάννης Δελής υπέβαλαν ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Εσωτερικών με θέμα τη χάραξη του Ε61 στην περιοχή του Αγίου Σίλα, ζητώντας να προχωρήσει μια εναλλακτική χάραξη του δρόμου που δεν θα καταστρέφει το αισθητικό δάσος της περιοχής αλλά και που δεν θα υπονομεύει την καλλιεργήσιμη γη των Τεναγών των Φιλίππων.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης

Στη Συνεδρίαση, 24.10.2016, του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία, η συναίνεση του Δήμου, σε δασική έκταση -νότια του οικισμού Σταυρού Αμυγδαλεώνα- ιδιοκτησίας του, για τη διάνοιξη οδών πρόσβασης προκειμένου να εκτελεστούν γεωτεχνικές έρευνες για τις ανάγκες σύνταξης της μελέτης του οδικού υποτμήματος «Κρηνίδες – Αγ. Σίλας» του τμήματος «Δράμα – Καβάλα», κάθετος άξονας (Ε61) της Εγνατίας που θα συνδέει τον Προμαχώνα με την Εγνατία οδό στον υπάρχοντα κόμβο στην περιοχή του Άγιου Σίλα στην Καβάλα.

Το θέμα εισήχθη στο Δ.Σ. κατόπιν εγγράφου με αρίθμ. πρωτ. 29368 (Κωδ .Ρ40/102.9/ΝΒ/ID41977) της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

Να σημειώσουμε ότι το τμήμα αυτό αποτελεί ένα μέρος από αυτό που απέμεινε, από το διαμελισμό του περιαστικού δάσους της Καβάλας, για τη διέλευση της Εγνατίας οδού από τις παρυφές της πόλης.

Ουσιαστικά, ζητήθηκε η συναίνεση του Δήμου για τη διέλευση του άξονα Ε61, γεγονός που σημαίνει και την κοπή χιλιάδων δέντρων για την κατασκευή του.

Επιπλέον η συγκεκριμένη χάραξη του κάθετου άξονα Ε61 της Εγνατίας, διέρχεται, πριν φτάσει στο περιαστικό δάσος της Καβάλας, μέσα από τα Τενάγη των Φιλίππων, γη υψηλής παραγωγικότητας, καταστρέφοντας μεγάλο μέρος καλλιεργήσιμης γης, απαραίτητης για την επιβίωση εκατοντάδων μικρομεσαίων και νέων αγροτών της περιοχής, που πληρώνουν και με το δρόμο βαρύ τίμημα, μετά από αυτό που πλήρωσαν και πληρώνουν για την κατασκευή του αγωγού ΤΑΠ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί, σε ποιες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση για:

Να αποτραπεί, με μία διαφορετική χάραξη του κάθετου άξονας (Ε61) της Εγνατίας που θα συνδέει τον Προμαχώνα με την Εγνατία οδό στον υπάρχοντα κόμβο στην περιοχή του Άγιου Σίλα στην Καβάλα, τόσο η περαιτέρω καταστροφή του εναπομείναντος περιαστικού δάσους της Καβάλας, όσο και η ακύρωση γης υψηλής παραγωγικότητας, απαραίτητη για την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων στα Τενάγη των Φιλίππων.