Η διοίκηση του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας απαντά σε δημοσίευμα του KAVALA POST

Διευκρινίσεις σχετικά με τα εργασιακά, την «εμπλοκή» των ενταλμάτων πληρωμής από τον Επίτροπο και το Φεστιβάλ Παπαϊωάννου 2018

Ρεπορτάζ του KAVALA POST που δημοσιεύτηκε την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 αποτύπωνε την αγωνία των καθηγητών του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας τόσο σε σχέση με το εργασιακό τους μέλλον -στον απόηχο του «κοψίματος» ενταλμάτων πληρωμής από τον Επίτροπο- όσο και με το (πιο άμεσο) πρόβλημα της καθυστέρησης των πληρωμών τους αλλά και προβληματισμούς σχετικά με τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ Παπαϊωάννου.

Με επιστολή της προς το Μέσο μας η Διοίκηση του ΔΩΚ απαντά ένα προς ένα τα σημεία του ρεπορτάζ και στο σκέλος των εργασιακών αλλά και σε αυτό του Φεστιβάλ που, όπως διαβεβαιώνεται, μετά τη ματαίωσή του το περασμένο καλοκαίρι, θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις αρχές της επόμενης χρονιάς όπως είχε εξαγγελθεί.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης της Διοίκησης του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας.

Κοινή επιθυμία όλων είναι το υψηλό επίπεδο σπουδών στο Ωδείο μας, η καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του, αλλά  και η ικανοποίηση μαθητών-καθηγητών

«Μετά από πρόσφατο δημοσίευμα, σχετικά με την καταβολή της μισθοδοσίας των καθηγητών του ΔΩΚ, το «αίσθημα ανασφάλειας» για την παραμονή τους στη θέση τους, τη μείωση αμοιβών και την αύξηση των ωρών εργασίας, καθώς και τα ερωτήματα για την πορεία του Φεστιβάλ Παπαϊάωννου, η Διοίκηση του Ωδείου θεωρεί επιβεβλημένη την ενημέρωση των Δημοτών για αυτά τα θέματα.

Πληρωμή της μισθοδοσίας των καθηγητών. Είναι γνωστό ότι το πρώτο ένταλμα μισθοδοσίας το οποίο αφορά δεδουλευμένα, από νέες προκηρύξεις – προσλήψεις, πρέπει πρώτα να εγκριθεί από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  Μετά την απάντηση του Επιτρόπου  με Πράξη, στο ένταλμα μισθοδοσίας μηνός Οκτωβρίου, που αφορούσε έναν μικρό αριθμό καθηγητών, το Δ.Ω.Κ προχώρησε στην επανέκδοση του εντάλματος μισθοδοσίας των υπολοίπων καθηγητών και μετά από την έγκριση του Επιτρόπου, προχώρησε την διαδικασία για την πληρωμή του στις 13 Δεκεμβρίου με βάση τις πάγιες οδηγίες της ΕΑΠ (Ενιαίας Αρχής Πληρωμών).

Να σημειωθεί ότι οι καθηγητές αυτής της κατηγορίας ανέρχονται σε 26 (είκοσι έξη) και για τους οποίους θα προχωρήσει και η μισθοδοσία του Νοέμβρη, πάλι μέσω ΕΑΠ.

Για τους υπόλοιπους 10 (δέκα) καθηγητές και τον Διευθυντή Μουσικής Εκπαίδευσης, για τους οποίους (και μόνο αυτούς), αφορά η Πράξη του Επιτρόπου, το Δ.Ω.Κ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε η απάντηση προς τον Επίτροπο, να δώσει τη δυνατότητα πληρωμής τους μέχρι της 13 Δεκεμβρίου επίσης.  Στη προσπάθεια αυτή έχουν συνδράμει τόσο οι υπηρεσίες του Δήμου Καβάλας όσο  και η νομική υπηρεσία, σε συνεργασία με τη τριμελή επιτροπή αξιολόγησης της προκήρυξης των καθηγητών.

Επισφάλεια θέσης εργασίας.  Όσο αφορά το φόβο που εκφράζουν ορισμένοι καθηγητές, για το αν θα συνεχίσουν να δουλεύουν στο Ωδείο, το Δ.Σ του Δ.Ω.Κ και η Δήμαρχος Καβάλας κ. Δήμητρα Τσανάκα, πιστεύουν ότι το έργο το οποίο επιτελείται στο Δ.Ω.Κ από τους καθηγητές του είναι αυτό που ανέδειξε το Ωδείο μας πρωτοπόρο και σήμερα το εμπιστεύονται άνω των 650 μαθητών (γονέων).  Ως εκ τούτου, κάτι τέτοιο, δεν είναι δυνατόν να τίθεται ούτε καν ως σκέψη.

Περικοπές μισθών και παράλληλη αύξηση ωρών εργασίας.  Η μισθοδοσία των καθηγητών του Δ.Ω.Κ ακολουθεί, όπως οφείλει, το Νόμο 4354/2015 Νέο Μισθολόγιο Δημοσίου, με τη δέσμευση των 30 (τριάντα) ωρών εργασίας των καθηγητών ωδείων ανά εβδομάδα, αλλά και τους όρους έγκρισης λειτουργίας από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και όχι από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το οποίο ισχύουν διαφορετικές διατάξεις.

Και τέλος, όσον αφορά τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ Παπαϊωάννου: δέσμευση, της Δημάρχου Καβάλας κ. Δήμητρας Τσανάκα είναι η απρόσκοπτη διεξαγωγή του.  Αποδεικνύεται έμπρακτα η δέσμευση αυτή, αφού, κατόπιν οδηγιών της, έχει αυξηθεί η επιχορήγηση του Δ.Ω.Κ από το Δήμο Καβάλας και έχει εγγραφεί στο σκέλος των δαπανών πίστωση 35.000,00 € για την άρτια διεξαγωγή του Φεστιβάλ.

Πιστεύοντας ότι κοινή επιθυμία είναι το υψηλό επίπεδο σπουδών στο Ωδείο μας, η καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του, αλλά  και η ικανοποίηση μαθητών-καθηγητών, θεωρούμε δεδομένη τη συνεργασία όλων των μερών που απαρτίζουν το ΔΩΚ, για την ικανοποίηση του σκοπού και των στόχων του».