Θετική εξέλιξη στην ερώτηση Παναγιωτόπουλου για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς

Απάντηση ΥΠΕΝ: Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας δεν απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας του μηχανικού!

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά από πολλές διαμαρτυρίες Διπλωματούχων Μηχανικών, πρώην μετόχων του ΤΣΜΕΔΕ, για την άνιση μεταχείρισή τους έναντι των Μηχανικών μη μελών του ΤΕΕ από τις Υπηρεσίες Δόμησης με την απαίτηση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας για την έκδοση άδειας δόμησης, ο Βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Παναγιωτόπουλος κατέθεσε σχετική ερώτηση στη Βουλή, προς τα συναρμόδια Υπουργεία, ζητώντας την αποκατάσταση της ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων στον ενιαίο πλέον φορέα ασφάλισης ΕΦΚΑ (διαβάστε την ερώτηση εδώ).

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με νομοσχέδιο που έφερε στη Βουλή στις 18 Οκτωβρίου, με θέμα «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», ορίζει στο άρθρο 40, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει: «… ιζ) αποδεικτικά κατάθεσης των απαιτούμενων εισφορών του ιδιοκτήτη του έργου υπέρ του Δημοσίου, ΕΦΚΑ και δήμου, ιη) αντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο που αφορά την καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής των μελετητών μηχανικών, καθώς και το ΦΕΜ αυτής». Η Νέα Δημοκρατία ψήφισε Ναι στο προαναφερθέν άρθρο 40, όπως και επί της αρχής του συνόλου του νομοσχεδίου, το οποίο έγινε νόμος του κράτους (Ν.4495) και δημοσιεύτηκε στις 3 Νοεμβρίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ167Α).

Στις 22 Δεκεμβρίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης κοινοποίησε στον κ. Παναγιωτόπουλο την απάντηση στην ερώτησή του (διαβάστε την απάντηση εδώ), στην οποία επισημαίνει τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 40 που ρυθμίζουν το ζήτημα της απαίτησης προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας των μηχανικών, πρώην μετόχων ΤΣΜΕΔΕ, κατά την υποβολή φακέλου για την έκδοση άδειας δόμησης από τις Υπηρεσίες Δόμησης.

Τέλος, την περασμένη εβδομάδα, η Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ειρήνη Κλαμπατσέα απέστειλε σχετική Πολεοδομική Εγκύκλιο (διαβάστε την εδώ) σε όλες τις Υπηρεσίες Δόμησης, με την οποία διευκρινίζεται ρητά πως για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και την εφαρμογή των πολεοδομικών διατάξεων του Ν. 4495/2017, δεν απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας του μηχανικού.