Περιφέρεια ΑΜ-Θ: Λύση στο πρόβλημα με τις μεταβιβάσεις των οχημάτων

Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών Χρήστος Γάκης πέτυχε να εκδοθεί απόφαση, με την οποία επιτρέπεται να γίνουν ελεύθερα οι μεταβιβάσεις μέχρι στα ΚΤΕΟ της περιοχής να τοποθετήσουν τις ειδικές γραμμές ελέγχου

Λύση δίνεται από σήμερα, στο ζήτημα που ανέκυψε τόσο στην ΠΕ Καβάλας, όσο και σε ολόκληρη την Περιφέρεια ΑΜΘ, όπου δεν μπορούσαν να γίνουν  μεταβιβάσεις α) δίκυκλων μοτοσυκλετών με πλευρικό κάνιστρο (L4e), β) τρικύκλων με συμμετρικούς εμπρόσθιους ή οπίσθιους τροχούς (L5e) και γ) τετράκυκλων οχημάτων (L7e) άνω των 125 cm3, διότι  τα ΚΤΕΟ τις περιοχής δεν έχουν σχετικούς διαδρόμους, προκειμένου να τα περάσουν από έλεγχο.

Ειδικότερα το τελευταίο διάστημα, λόγω της αδυναμίας των ΚΤΕΟ της Περιφέρειας μας να προβούν σε ελέγχους στα παραπάνω οχήματα, τα εν λόγω οχήματα δεν μπορούσαν να πουληθούν και να μεταβιβαστούν σε κανέναν, με αποτέλεσμα, παρόλο που υπήρχαν ενδιαφερόμενοι αγοραστές, να παραμένουν απούλητα, δημιουργώντας προβλήματα τόσο για τους πωλητές όσο και για τους ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών Χρήστος Γάκης, σε συνεννόηση και συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης στην Θεσσαλονίκη και την Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιών στην Κομοτηνή, πέτυχε τελικά να εκδοθεί απόφαση,  με την οποία επιτρέπεται να γίνουν ελεύθερα οι μεταβιβάσεις των συγκεκριμένων οχημάτων, μέχρι τα ΚΤΕΟ της περιοχής να τοποθετήσουν τις ειδικές γραμμές ελέγχου που απαιτείται και να είναι εφικτός ο έλεγχος τους .

Ήδη δρομολογήθηκε και η κατασκευή του απαιτούμενου διαδρόμου για τον έλεγχο ΚΤΕΟ των παραπάνω οχημάτων, στην Περιφέρεια μας, ώστε να λυθεί οριστικά το πρόβλημα.